Krišjāņa
Barona
konference

Lēni lēni Dieviņš brauca: Mīti un mitoloģija 1990

Krišjāņa Barona konference 1990 "Lēni lēni Dieviņš brauca: Mīti un mitoloģija"
31. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Konferenču zāle

Krišjāņa Barona 155. jubilejās gadā rīkotā Barondiena bija veltīta mītiem un mitoloģijai. Par šo tēmu, kas padomju periodā bija noklusēta, tolaik gan plašākā sabiedrībā, gan folkloristu vidū bija liela interese. "31. oktobri, Krišjāņa Barona dzimšanas dienā, Latvijas Zinātņu akadēmijā līdz pēdējai iespējai pārpildītā zālē notika Valodas un literatūras institūta rīkotā zinātniska konference "Lēni lēni Dieviņš brauca". Pirmoreiz pēc kara Latvijā tik plaši iztirzāja latviešu mitoloģijas problemātiku, kāda tā izriet no folkloras tekstu analīzes. Ar aplausiem auditorija sveica Zviedrijā dzīvojošo izcilo latviešu mitoloģijas pētnieku Haraldu Biezo, kurš vēstulē lūdza uzskatīt par savu līdzdalību konferencē nule "Zinātņu Akadēmijas Vēstīs" publicējamo plašo rakstu. [..] Kopumā konference, iespējams, nebija nekāds izcilais pasaules mēroga notikums, bet liecinājums, ka beidzot arī Latvijā mītu interpretē tam atbilstošā un zinātnes cienīgā veidā, gan." (Bankovskis P. Mīts uzdod jautājumus. Literatūra un Māksla. 1990. 3. nov. 7. lpp.)

PROGRAMMA

31. oktobris

Elza Kokare. [Mitoloģiskie tēli folklorā]
Rita Drīzule. [Mīta un rituāla attiecības Jāņu ciklā]
Guntis Pakalns. [Dvēsele "Latvju dainās"]
Beatrise Reidzāne. [Lācis latviešu tautasdziesmās]
Skaidrīte Lasmane. [Kas ir mīts?]

Folkloras teicēju (Otaņķi, Renda, Lubāna) un ansambļu (Ogre, Viļaka) uzstāšanās

0/0