Krišjāņa
Barona
konference

Sensenos laikos un vēl šo baltu dienu 1989

Krišjāņa Barona konference 1989 "Sensenos laikos un vēl šo baltu dienu"
31. oktobris
Rīga, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Konferenču zāle

"Zinātņu akadēmijas folkloristiem jau astoņus gadus īstā gadu mija ir 31. oktobrī — Krišjāņa Barona dzimšanas dienā, kad mēs atskatāmies uz iepriekšējā gadā paveikto. Šis folkloras gads saistījās ar pasaku un teiku vācēja un kārtotāja Anša Lerha-Puškaiša 130. dzimšanas dienu, tāpēc arī Kr. Barona dienas zinātniskā konference "Sensenos laikos un vēl šo baltu dienu" šogad bija veltīta vēstītājfolklorai. Konferenci lūdzām atklāt ilggadējam Kr. Barona dienu viesim aktierim Ēvaldam Valteram." (Politere I. Vēl viens Krišjāņa Barona gads. Dzimtenes Balss. 1989. 23. nov. 6. lpp.)

PROGRAMMA

31. oktobris

Jadviga Darbiniece. Ievadvārdi
Guntis Pakalns. [Anša Lerha-Puškaiša mantojums un dažas folkloristikas problēmas]
Jāzeps Rudzītis. [Folkloras teicējas Ilzes Miezones repertuārs]

Koncerts: Anna, Valentīna un Stefānija Keišas (Upītes ciems); Marija Cīrule un Margarita Šakina (Rekava); Alma Makovska (Vandzene); Andris Čakāns (Lazdukalns); Arnolds Vīksniņš (Valdgale); folkloras ansamblis "Ninīve" (Nīgrande); Talsu kultūras nama folkloras ansamblis

Video demonstrējumi: folkloras ekspedīcija 1989. gadā; folkloras festivāls "Baltica '89"

0/0