Krišjāņa
Barona
konference

Tautas romance un ziņģe 1987

Krišjāņa Barona konference 1987 "Tautas romance un ziņģe"
30. oktobris
Rīga, Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Konferenču zāle

Krišjāņa Barona konferences tēma 1987. gadā bija "Tautas romance un ziņģe". Konferenci Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras daļa rīkoja kopā ar Emiļa Melngaiļa Tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski metodisko centru. "Un tad Kr. Barona diena. Šogad ar romancēm un ziņģēm, ar daudziem labiem un jaukiem teicējiem. Tikšanās ar šiem ļaudīm vienmēr mūs ir uzlādējusi ar tādu labu, gaišu spēku tālākam darbam. Mēs tad jūtam pamatu zem kājām, un nepieciešami tomēr ir laiku pa laikam sajust, kam un kāpēc mēs strādājam." (Darbiniece J. Folkloristu 1987. gads. Vārds un Darbs. 1988. Nr. 1. 12. lpp.)

PROGRAMMA

30. oktobris

Folkloristu zinātnisko ekspedīciju video ierakstu demonstrējumi

Maija Ligere. Latviešu tautas romance
Zaiga Sneibe. Ziņģu melodika – cilme un attīstība
Māra Vīksna. Ieskats ziņģes problemātikā
Vilis Bendorfs. Ziņģe un vācu tautasdziesma

Fotoizstāde

Tautas mūzikas koncerts: Pušmucovas, Rogovkas un Rekavas etnogrāfiskie ansambļi u. c.

0/0