Krišjāņa
Barona
konference

Tautasdziesmas, ekspedīcijas, teicēji 1986

Krišjāņa Barona dienas zinātniskā konference "Tautasdziesmas, ekspedīcijas, teicēji"
31. oktobris
Rīga, Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Konferenču zāle

PROGRAMMA

31. oktobris

Boriss Infantjevs. Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība
Māra Vīksna. ["Latvju dainu" līdzstrādnieki]
Jānis Rozenbergs. [33. zinātniskā folkloras ekspedīcija 1986. gadā]

Koncerts: Rogovkas, Pušmucovas, Rekavas un Mākoņkalna etnogrāfiskie ansambļi; Ilze Grundule (Mērdzene); Klāra un Jāzeps Boldāni (Baltinava); Ģertrūde Elksne (Barkava); Jānis Kučers (Lejasciems)

0/0