Krišjāņa
Barona
konference

Tautasdziesma un mūsdienu kultūra 1984

Krišjāņa Barona 150 gadu atcerei veltīta zinātniska konference "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra"
30. oktobris 1. novembris
Rīga, Latvijas
PSR Zinātņu akadēmija un Latvijas Padomju rakstnieku savienība

"1984. gada nogalē [..] Rīgā notika LPSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūta, LPSR Kultūras ministrijas un Latvijas Padomju rakstnieku savienības kopīgi rīkotā zinātniskā konference, kas bija veltīta latviešu folkloristikas pamatlicēja – Krišjāņa Barona – 150 gadu atcerei. Kopā ar Latvijas zinātnes darbiniekiem, rakstniekiem un mākslas darbiniekiem šajā folkloristu forumā piedalījās zinātnieki no Maskavas, Ļeņingradas, Kijevas, Minskas, Viļņas, Kišiņevas, Tallinas, Tartu, Mahačkalas, Naļčikas, Joškarolas, Černovciem, Jakutskas, kā arī ārzemju viesi no Vācijas, Rumānijas, Polijas, Luksemburgas, Anglijas, Zviedrijas, Kanādas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Tik plaša un daudznacionāla konference par dziesmu folkloras problēmām notika pirmoreiz un bija nozīmīgs notikums padomju folkloristikā. Referēja 23 zinātnieki, un diskusijās piedalījās 21 dalībnieks." (Erdmane H. Vissavienības folkloristu konference "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra". Vārds un Darbs. 1985. Nr. 1. 12. lpp.)

1984. gadā rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra" bija plašākais Krišjāņa Barona 150. jubilejas pasākums, ko rīkoja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts. Konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājas pienākumus Folkloras daļas vadītāja uzticēja Jadvigai Darbiniecei, viņas vietnieks bija Kārlis Arājs, komitejas sekretāre – Beatrise Reidzāne, locekļi – Marija Banga, Helēna Erdmane, Liāna Ose, Ilmārs Plūme, J. Rijnieks, Māra Vīksna, Anna Čakare. Konferences darba valodas bija latviešu un krievu. Gaidāmie referāti tika izdoti bilingvālā rakstu krājumā divās daļās "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra" (atbildīgā redaktore Aina Blinkena, redkolēģijā Kārlis Arājs, Jadviga Darbiniece, Viktors Gacaks, Elza Kokare). Konferences ietvaros notika divi simpoziji – veltīti dainu atdzejas jautājumiem (31. oktobrī) un dainu poētikai (1. novembrī). Rakstnieku savienības telpās norisa simpozijs par tautasdziesmu tulkošanas problēmām, kuru vadīja dramaturgs un Rakstnieku savienības valdes sekretārs Gunārs Priede. 1984. gadā Rakstnieku savienība publicēja dainu parindeņu izlasi (tulkojumi angļu, vācu un krievu valodā), izdevuma tekstu atlasi bija veicis Gunārs Priede.

Konferencei bija plaša kultūras programma, kas turpinājās arī pēc konferences darba dienām: Krišjānim Baronam veltīto filmu skate, tautas mūzikas koncerti, ārzemju viesu ekskursija pa Vecrīgu, izbraukumi uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un tēlnieka Induļa Rankas veidoto skulptūru parku Turaidā (Dainu kalns tika atklāts 1985. gadā). Tautas daiļamatnieku ražošanas apvienība "Daiļrade" uz konferences norises laiku sagatavoja tēlnieka Jāņa Strupuļa veidotās Krišjāņa Barona piemiņas medaļas.

PROGRAMMA

30.–31. oktobris

Jānis Kalniņš. Tautasdziesmu mantojums un tā vieta mūsdienu kultūrā
Gunārs Priede. Latviešu literatūra un tautasdziesma
Kārlis Arājs. "Latvju dainas" un to nozīme latviešu folkloristikā
Boriss Infantjevs. Krišjānis Barons un krievu zinātne
Elza Kokare. Dziesmu klasifikācijas un tipoloģizācijas teorētiskie principi "Latvju dainās"
Aina Blinkena. Kr. Barona "Latvju dainas" un latviešu valodniecība
Vanda Misevičiene (Vanda Misevičienė). Krišjāņa Barona pieredzes izmantojums lietuviešu tautasdziesmu klasifikācijā
Viktors Gacaks (Виктор Гацак). Par PSRS tautu dziesmu folkloras vēsturiskās poētikas izpēti
Boriss Putilovs (Борис Путилов). Dziesmu salīdzinoši vēsturiskās izpētes aktuālās problēmas
Vladmirs Aņikins (Владимир Аникин). Dziesmu folkloras izpētes metodoloģijas tradīcijas
Leonards Sauka (Leonardas Sauka). Tautasdziesmu izpētes problēmas
Sergejs Lazutins (Сергей Лазутин). Krievu folkloras dziesmu žanru mākslinieciskās savdabības
Uzdijata Dalgate (Уздият Далгат). Tautasdziesmu žanru funkcionēšana mūsdienu literāri mākslinieciskajā procesā
Oleksijs Dejs (Олексій Дей). Ukraiņu dziesmu folkloras publicēšanas teorētiskie un tekstoloģiskie principi
Jadviga Darbiniece. "Latviešu tautasdziesmu" zinātniskā izdevuma dziesmu publicēšanas principi
Konstantīns Kabašņikovs (Канстанцін Кабашнікаў). Baltkrievu folkloras izdevuma dziesmu publicēšanas principi
Kosts Aleksins (Kostas Aleksinas). Lietuviešu tautasdziesmu izdevuma tekstoloģiskās rediģēšanas principi

(Pēc: Tautasdziesma un mūsdienu kultūra. Rīga: Zinātne, 1984. 1.–2. d.)

1. novembris

Simpozijs
Elza Kokare. Latviešu tautasdziesmu izpētes aktuālās problēmas
Hermanis Štrobahs (Hermann Strobach). Tautasdziesma mūsdienu kultūras dinamikā
Jaceks Kolbuševskis (Jacek Kolbuszewski), Staņislavs Kolbuševskis (Stanisław Kolbuszewski). Kapakmeņu dzejoļi Meža kapos Rīgā
Valdis Zeps. Tautasdziesmu metrika un ritmika
Janīna Kursīte. Latviešu dainu metrika salīdzinoši vēsturiskajā aspektā
Imants Freibergs. Tautasdziesmu izpēte ar matemātiskām metodēm

0/0