Krišjāņa
Barona
konference

Latviešu tautasdziesmas laikabiedru skatījumā 1983

Krišjānim Baronam veltītā folkloras diena "Latviešu tautasdziesmas laikabiedru skatījumā"
31. oktobris
Rīga, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Konferenču zāle

PROGRAMMA

31. oktobris

Ojārs Ambainis. Tautasdziesmas cittautiešu skatījumā
Boriss Infantjevs. Tautasdziesmas un krievu zinātnieki
Vilma Greble. Tautasdziesmas atbrīvošanas cīņās
Vladislavs Urtāns. Tautasdziesmas un vēsture
Aina Alsupe. Tautasdziesmas etnogrāfu izmantojumā
Beatrise Reidzāne. Latviešu izlokšņu dotumi un tautasdziesmas
Ērika Zimule. Pedagoģijas problēmas tautasdziesmās
Jolanta Mackova. Tautasdziesmu pētniecības filozofiskie aspekti

Tautas mūzikas koncerts: folkloras ansamblis "Sendziesma" (vad. Vilis Bendorfs); LVU Cietvielu fizikas zinātniski pētnieciskā institūta tradīciju pulciņš; Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas folkloras ansamblis "Daina"

0/0