EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

ŽANRU RĀDĪTĀJS


Sk. folkloras žanrus LFK digitālajā arhīvā: garamantas.lv


a1 — pasakas

a2 — teikas

a3 — anekdoti / anekdotes

b — nostāsti

b1 — apraksti

b2 — personīgās pieredzes stāsts; biogrāfiskais dzīvesstāsts

c — mīklas (klasiskās, jautājumu, burtu, zilbju, asprātības, šarādes)

d — sakāmvārdi un parunas

e — tautasdziesmas, un īpaši:

e — 1–6 rindas

e1 — 7–8 rindas

e2 — 9 rindas un vairāk

er — ar refrēnu (piedziedājumu)

e1r — 7–8 rindas ar piedziedājumu

e2r — vairāk par 9 rindām, ar piedziedājumu

f — ziņģes, revolucionārās dziesmas, parodijas, folklorizējušās zināmu autoru dziesmas

g — bērnu dziesmas un skaitāmie panti

h — albuma panti, vēlējumi

i un k — rotaļas un dejas, īpaši:

i1 — rotaļas ar dziesmu

i2 — dejas

i3 — horeogrāfijas etnogrāfiskās ziņas

k — rotaļas bez dziesmas, spēles, ķīlas

L — ticējumi

L — ja kas notiek pats no sevis, dabiskas norises (piemēram, kaķis pārskrien pār ceļu)

L1 — cilvēks kaut ko dara, lai gūtu sev labumu (piemēram, sēj zirņus pirmdienā, lai pilnas pākstis)

L2 — zīlēšana (piemēram, laimes liešana Jaungadā, sapņu tulkošana)

m — paražas

m1 — cilvēka mūža gājums; dzimšana, miršana, kāzas, kristības, jaunības, bērnības svētki

m2 — svētki un svinamas dienas (piemēram, Jaunais gads, pelnu diena, Maija svētki, Oktobra svētki)

m3 — nodarbošanās (piemēram, mājas, lopi, putni; dravniecība, zvejniecība, gani, pieguļa, talka, zemkopība; ēkas, mājas lietas un darba rīki, uguns, mēri, sētas apkārtne; mājas lopi un dzīvnieki, meža zvēri un dzīvnieki, putni)

m4 — apģērbs, uzturs, higiēna, ēdieni, dzērieni, tabaka, krāsošana, apģērba pagatavošana, vērpšana, adīšana, aušana, veselība, istabas iekārta, gultas vietas, skaistuma kopšana

m5 — dažādi; vecāki un bērni, laiks, sadzīve. Balles, sarīkojumi, koncerti, izvadīšana karadienestā, dažādas godināšanas.

m6 — pavēsture, hronikas, etnogrāfiskas ziņas, arheoloģiski izrakumi un atradumi (piemēram, bultu un citi uzgaļi, kauli, zviedru nauda)

n — dzīvnieku valoda un skaņu iztulkojumi

o — melodijas

p — vietu un personu vārdi

r — dzīvnieku un augu nosaukumi

s — māju zīmes un kapu uzraksti

t — dažādi vārdi un izteicieni (tautas frazeoloģija), īpaši:

t1 — bezkaunīgie

t2 — ātrā runāšana

u — vēsturisku vietu un īpatnēju tipu apraksti

v — zīmējumi un fotogrāfijas

v1 — karikatūras

v2 — horeogrāfiskie zīmējumi

z1 — buramie vārdi

z2 — tautas ārstniecība

w — intervija

x — apcerējumi par folkloru

y — ekspedīcijas vai lauka pētījuma dienasgrāmatas materiāls, vākšanas situācijas apraksts

A — cittautu folklora.

Galerijā aplūkojami pasaku, teiku, anekdotu/ anekdošu, nostāstu, mīklu, kā arī paražu žanru rādītāju kastes un paraugi.

Pēdējo reizi labots: 29.09.2022 01:01:53