EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Sistemātiskais rādītājs

Lai pārskatāmi sistematizētu iegūto folkloras materiālu, katrai kolekcijai nepieciešams sistemātiskais rādītājs. To veidoja, pirmajā vākuma lapā norādot kolekcijas numuru kvadrātiekavās, kolekcijas devēju – organizācijas vai individuālā vācēja vārdu, adresi, iesniegšanas gadu.

Kolektīvajiem vākumiem: 1. ailē – pierakstīšanas gads, dažkārt saņemšanas gads; 2. ailē – vācēja vārds; 3. ailē ziņas par teicēju – vārds, uzvārds, dzimšanas gads vai vecums, dzimtā vieta, tautība, nodarbošanās; 4. ailē – dzirdēšanas vieta un laiks; 5. ailē – folkloras vienības kārtas numurs kolekcijā; 6. ailē – žanra apzīmējums; 7. ailē – piezīmes: tautasdziesmām dziedāšanas laiks, vieta; ziņģēm pirmā rinda; pēc Otrā pasaules kara materiāliem, ko varēja pieskaitīt padomju folklorai, lietota atzīme P (dažkārt sīkāk – kolch., revol., partizānu u. c.). Individuālajiem vācējiem kolekcijas sistemātiskajā rādītājā 2. ailē ziņas par teicēju.

Piemērā aplūkojams Matildas Vaitaites folkloras vākuma LFK [164] sistemātiskais rādītājs.

Plašāk folkloras vākumu lasīt šeit.

Pēdējo reizi labots: 29.09.2022 18:17:00