EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

MANUSKRIPTI

Pirmie folkloras materiāli, kurus LFK saņēma, bija vākti jau pirms tās dibināšanas — skolēnu aptaujās iegūtā bērnu dziesmu kolekcija (42 358 vienības), Barona biedrības krājums (33 416 vienības). Vēlāk plašus vākumus LFK iesniedza profesori Pēteris Šmits un Jānis Alberts Jansons, skolotāji Arvīds Aizsils un Jānis Greste, Rīgas 2. vidusskola, Cesvaines un Ludzas ģimnāzija, Rīgas, Jelgavas, Daugavpils un Rēzeknes Skolotāju institūts, kā arī Latvijas Universitāte.

Materiālu vākšana netika pārtraukta pat Otrā pasaules kara gados. Tāpat padomju laikā, kad folkloristiem tika izvirzīta ideoloģiska prasība vākt tā saukto padomju folkloru, LFK arhīvs papildinājās arī ar vērtīgiem materiāliem. Laikā no 1947. gada līdz 2019. gadam ir notikušas 56 folkloras vākšanas ekspedīcijas dažādos Latvijas novados.

Gandrīz katram LFK darbiniekam, sākot ar Annu Bērzkalni, ir sava savāktās folkloras kolekcija. Arhīvā atrodami arī pazīstamu kultūras darbinieku — Āronu Matīsa, Mārtiņa Celmiņa, Jāņa Misiņa, Augusta Bīlenšteina, Ozoliņu Dāvja, Voldemāra Vankina, Jāņa Endzelīna, Jura Plāķa, Pētera Smeltera, Fēliksa Laizāna, Jēkaba Ķībura, Luda Bērziņa, Kārļa Strauberga, Pētera Birkerta, Ivana Fridriha, Sergeja Saharova, Jāņa Leimaņa, arheologu Vladislava un Jura Urtānu, Krišjāņa un Valdemāra Ancīšu, novadpētnieku Kārļa Bukuma, Jāņa Kučera, Sigurda Rusmaņa u.c. — savāktie materiāli. LFK glabājas lielākie tautas mūzikas materiālu krājumi, kas atrodami Jurjānu Andreja, Emiļa Melngaiļa, Artura Salaka, Lidijas Galenieces, Voldemāra Stelberga, Andreja Krūmiņa un pēckara gadu ekspedīciju vākumos.

Pēdējo reizi labots: 14.09.2022 16:22:22