EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

LFK avotu norādes

Latviešu folkloras krātuves materiālu izmantojumā zinātniskās un populārzinātniskās publikācijās ievērojama LFK avotu norāžu tradīcija, kas ļauj variantus atkārtoti sameklēt un pārbaudīt. Vispirms ir norādāms šifrs LFK (Latviešu folkloras krātuve). Ja vienība ir atrasta Bērnu dziesmu krājumā vai Barona biedrības vākumā, tad vēl seko šifrs Bdz vai Bb. Nākamais ir kolekcijas numurs, aiz komata un atstarpes seko vienības kārtas numurs kolekcijā, kas vienmēr ir redzams tekstā pie vienības kreisajā malā sarkanā krāsā. (Gadījumā, ja kāds vācējs savus pierakstus veicis ar sarkanu tinti, tad reģistra numurs būs citā krāsā.) Ja reģistra numuri sakrīt ar vācēja dotajiem, tad skaitlis būs pasvītrots ar sarkanu krāsu. Avota norādē pamatā vienmēr būs divi skaitļi, atdalīti ar komatu. (Izņēmums var būt pirmajām LFK kolekcijām, kad atzīmēja arī lpp. numuru, tad ir trīs skaitli.)

Izmantojot digitalizētos materiālus garamantas.lv, tehnisku iemeslu dēļ komatu vietā ir defises un numuriem priekšā iespējamas atzīmes ar 0 vai pat 00, 000. Publicējumos šīs tehnoloģiski ģenerētās nulles un defises nav jāpārņem, bet jāievēro tradicionālā atsauču kārtība.

Arī tautasdziesmas no “Latvju dainām”, kas sameklētas dainuskapis.lv, jāuzrāda ar Krišjāņa Barona dotajiem numuriem aiz šifra LD (piemēram, LD 2675, 2). Atsaucēs nav pārceļamas vietnē ģenerētās defises un nulles.

Pēdējo reizi labots: 29.09.2022 01:39:59