EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)
LFK Autobiogrāfiju krājumu veido materiāli, ko dažādos laikmetos cilvēki rakstījuši, lai dokumentētu savu dzīvi un laikmetu, kurā dzīvojuši. Lielākoties tās ir rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas, kā arī dažādi materiāli, kas sniedz papildinošu informāciju – fotogrāfijas, intervijas ar rakstītājiem un radinieku stāsti par viņiem.

Informācija par krājuma kolekcijām un manuskripti, kurus īpašnieki atļāvuši publicēt, atrodami LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.

https://twitter.com/pudelis_raksta

Autobiogrāfiju krājuma veidošana aizsākta 2018. gada sākumā ar mērķi saglabāt dzīves pierakstīšanas tradīciju Latvijā, dokumentēt to un veicināt šīs tradīcijas turpināšanos. Autobiogrāfisko kolekciju papildināšana aizvien aktīvi turpinās. Materiālus iesniegt glabāšanai var iesniegt ikviens, sazinoties ar šī krājuma veidotājiem vai, iepriekš sazinoties, atnesot tos uz Latviešu folkloras krātuvi (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā).

Ja autobiogrāfiskā materiāla īpašnieks vēlas oriģinālu atstāt pie sevis, materiālu iespējams deponēt digitāli. Tas nozīmē, ka materiāls tiek digitalizēts vai nu Latviešu folkloras krātuves telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai arī, sarunājot kādu citu vietu šī darba veikšanai. Tūliņ pēc digitalizācijas materiāls tiek atdots atpakaļ īpašniekam.

Materiāli tiek pieņemti gan no privātpersonām, gan kultūras mantojuma institūcijām, kas glabā šāda veida materiālus. Informācija par materiāla glabātāju tiek iekļauta kolekcijas aprakstā un metadatos. Autobiogrāfiju krājumā aizsākam arī digitālo dienasgrāmatu, autobiogrāfisko blogu satura saglabāšanu. Par to, kā tas praktiski veicams, lūdzu, sazināties ar krājuma veidotājiem (kontaktinformācija norādīta zemāk).

Par katru iesniegto materiālu ar tā īpašnieku tiek slēgta vienošanās par to, kā iesniegtais materiāls var tikt izmantots un kādi ir tā publicēšanas nosacījumi. Dažas no piedāvātajām iespējam ir, piemēram:

1) materiāls tiek publiskots digitālajā arhīvā garamantas.lv un ikviens digitālā arhīva lietotājs var iesaistīties autobiogrāfisko rakstījumu atšifrēšanā;
2) materiāls digitālajā arhīvā tiek publicēts, neatklājot rakstītāja un/vai iesniedzēja personību;
3) materiāls tiek digitalizēts un ievietots digitālajā arhīvā garamantas.lv, bet tiešsaistē piekļuve tiek nodrošināta tikai materiāla īpašniekam un pētniekiem izpētes nolūkos;
4) materiāls tiek glabāts slēgtā aploksnē līdz īpašnieka norādītajam datumam.


Vairāk informācijas:
http://garamantas.lv/lv/repository/1115628/Autobiografiju-krajums

Saziņa par krājumu:
Sanita Reinsone, sanita.reinsone@lulfmi.lv, lfk@lulfmi.lv

Pēdējo reizi labots: 13.04.2018 20:45:10