EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

AUDIO

Jau kopš LFK darbības pirmsākumiem materiālu fiksēšana notikusi ne tikai rokrakstā, bet arī izmantojot tehniku.

Alma Ancelāne un Anita Stelle ieraksta teicējas Trīnes Strautmanes teikto. Dobelē, 1964. gadā. [LFK 19640046]

1926. gadā LFK iegādājās trīs fonogrāfus — ierīces melodiju ieskaņošanai. LFK darbinieki ar fonogrāfu brauca pie teicējiem un ierakstīja valcēs — īpašos vaska cilindros, kuru skanēšanas ilgums ir 3 minūtes — pa pantam no katras dziesmas, Rīgā šos ierakstus atšifrēja komponisti Artūrs Salaks un Pēteris Barisons.

Līdz 1947. gadam tika ieskaņota 191 valce. 1998. gadā ar Vīnes Phonogrammarchiv palīdzību tās tika pārrakstītas mūsdienās izmantojamā formātā.

1934. gadā LFK sadarbībā ar Latvijas radio ieskaņoja Kurzemes dziedātājus un muzikantus platēs. Tās nebija paredzētas pārdošanai, bet gan atskaņošanai radio. Ieskaņojumi izdarīti Rīgā, plates izgatavotas Bellaccord fabrikā nedaudzos eksemplāros.

1951. gadā folkloristi pirmo reizi ierakstīja teicējus magnetofona lentē. LFK glabājas 197 dažāda izmēra lentes, kā arī ievērojams skaits pēdējās desmitgadēs ierakstīto kompaktkasešu. No lentēs ierakstītā materiāla sastādīta 1986. gadā izdotā latviešu folkloras antoloģija divās vinila platēs (Vissavienības firmas “Melodija” izdevums, Ļeņingradas skaņuplašu fabrikas ražojums), kopijas no šīm lentēm atrodamas pat Britu muzeja Nacionālajā skaņu arhīvā Londonā.

Visām LFK lentēm pieejamas klausāmās kopijas kompaktkasešu formātā, kā arī — lielai daļai — datorlasāmā formātā.

2003. gadā ar UNESCO atbalstu tika sākta ierakstu digitalizācija. Ar lielu daļu ierakstu var iepazīties LFK datubāzē, pārējais izziņai pieejams Latviešu folkloras krātuvē uz vietas.

Pēdējo reizi labots: 19.01.2022 10:56:55