EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

"Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Nr. 26

No 5. līdz 6. martam Liepājas Universitātē jau 26. reizi notiks starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā". Tajā piedalīsies humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētnieki ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem, tostarp dažādām folkloristikas aktualitātēm. Latviešu folkloras krātuvi pārstāvēs Ginta Pērle-Sīle "Jauna slota tīri slauka?: Muižkunga Bernarda Magnusa fon Vulfa tiesas prāva pret mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru", Ilze Ļaksa-Timinska "Oportūnists, ļefists, majakovskietis, šāds-tāds inteliģentiņš Linards Laicens PSRS: biogrāfiskais aspekts un "Limitrofija"", Una Smilgaine "Tautas medicīnas materiāli. Baltvāciešu devums", Ieva Garda-Rozenberga "Vieta(s) un dzīve(s) līdzās Rīgas brīvostai", Sandis Laime "Lidojošās raganas un raganu sabati Latvijā: folkloras un rakstīto avotu salīdzinājums", Ieva Tihovska "Mazākumtautību folkloras vākšana Latviešu folkloras krātuvē no 1926. līdz 1929. gadam: vākšanas norise, diskusija un sociālais konteksts", Arta Krūze "Lībiskā dialekta un vidus dialekta kursisko izlokšņu atspoguļojums akadēmiskajos izdevumos "Latviešu tautasdziesmas"", Justīne Jaudzema "Ģeotelpiskā izpēte autobiogrāfisko materiālu analizēšanai: Elizabetes Bušas atmiņu piemērs" un Elīna Gailīte "Tautas deju definēšanas problemātika mūsdienās Latvijā".

Konferences programma


Suminājuma raksts LU LFMI pētījumam

26. februārī Latvijas Universitātes 78. konferences plenārsēdē "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija" LU profesore Ina Druviete, prorektora p. i. humanitāro un izglītības zinātņu jomā, cildināja 2019. gada izcilākos pētījumus. Suminājuma rakstu saņēmis arī LU LFMI pētījums – kolektīvā zinātniskā monogrāfija "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē". Grāmatas autori ir LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa: Rita Treija (sastādītāja un zinātniskā redaktore), Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms Ķencis, Elga Melne, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Beatrise Reidzāne, Sanita Reinsone un Māra Vīksna.

Pētījums sagatavots Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis".


LFK pētnieki piedalīsies "Latvijas Grāmatu izstādē 2020"

No 28. februāra līdz 1. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies ikgadējā “Latvijas Grāmatu izstāde”, kurā piedalīsies arī LU Literatūras, mākslas un folkloras institūta apgāds.

Apgāda stendā būs iespējams satikt vairāku monogrāfiju autorus, kā arī iepazīties ar jaunākajiem institūta apgāda izdevumiem – Zandas Gūtmanes monogrāfiju “Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā”, grāmatu “Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē”, kā arī žurnāla “Letonica” 40. numuru.

Lasīt vairāk...

Dr. hab. philol. Beatrises Reidzānes grāmatas atvēršana

1. martā plkst. 13.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rakstnieku viesistabā notiks Dr. hab. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskās monogrāfijas Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās” atvēršanas svinības. Grāmatas atvēršana norisēs “Latvijas Grāmatu izstādes 2020” kultūras pasākumu programmā. Svinībās piedalīsies pētījuma autore un viņas kolēģi, muzicēs folkloras kopa “Vilcenes”.

Apgāds “Zinātne” un LU LFMI aicina ikvienu interesentu!

Grāmata sagatavota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.


Beatrise Reidzāne piedalīsies konferencē "Valoda sabiedrībā"

20.-21. februārī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Valoda sabiedrībā". LU LFMI LFK pārstāvēs pētniece Beatrise Reidzāne ar referātu "Ortogrāfijas problēmas tautasdziesmu publicējumos".

Konferences programma

Referātu tēzes

Piešķirts atbalsts Sanitas Reinsones grāmatas "Meža meitas" tulkošanai angļu valodā

ASV Nacionālais mākslas atbalsta fonds (National Endowment for the Arts) piešķīris stipendiju tulkotājai Kaijai Straumanis par LU LFMI pētnieces Sanitas Reinsones dzīvesstāstu grāmatas "Meža meitas" tulkojumu angļu valodā.

Grāmata "Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā" publicēta apgādā "Dienas Grāmata" 2015. gadā. Šajā pašā gadā tā kļuva par vienu no pirktākajām grāmatām Latvijā. 2018. gadā pēc šīs grāmatas režisors Mārtiņš Eihe iestudēja izrādi Valmieras Drāmas teātrī.

Kaija Straumanis (Ročestera, ASV) angļu valodā tulkojusi Latvijas daiļliteratūru - Ingas Ābeles romānu "Paisums" (High Tide), kas nāca klajā ASV apgādā "Open Letter Books" 2013. gadā, Zigmunda Skujiņa romānu "Miesas krāsas domino" (Flesh-Coloured Dominoes), kas nāca klajā Lielbritānijā apgādā "Arcadia Books" 2014. gadā, un Jāņa Joņeva romānu “Jelgava 94” (“Doom 94”), kas 2018. gadā izdots Lielbritānijas izdevniecībā “Wrecking Ball Press”.
Par Ingas Ābeles romāna tulkojumu angļu valodā Kaija Straumanis saņēmusi organizācijas AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages) balvu par labāko literāro tulkojumu 2015. gadā.

Aigars Lielbārdis viesojas Ungārijas Zinātņu akadēmijā

2020. gada 7. janvārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Aigars Lielbārdis Budapeštā iepazīstināja Ungārijas Zinātņu akadēmijas Etnoloģijas institūta pētniekus ar projektu "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs" (proj. nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217).

Līdz šim paveiktais jau šobrīd apskatāms LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv. Latviešu buramvārdu digitālajā katalogā ir apkopoti Latviešu folkloras krātuves (LFK) buramvārdu (z1) un tautas medicīnas (z2) žanra materiāli. Latviešu folkloras krātuves buramvārdu krājumu veido galvenokārt 20. gs. 20.–30. gados iesūtītie folkloras materiāli (aptuveni 90%), mazāk padomju periodā un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iegūtie buramvārdi. Tas skaidrojams ar folkloras materiālu vākšanas akcijām starpkaru periodā, iesaistot skolēnus un studentus no visas Latvijas, kā arī izveidojot plašu vācēju-pierakstītāju tīklu. Padomju periodā buramvārdu iesūtīšana mazinājās, jo buramvārdu kā pagājušo laiku māņticības palieku vākšana un izpēte netika atbalstīta politisko uzstādījumu dēļ.


Pēterim Šmitam – 150

25. decembrī 150. jubileja ir Pēterim Šmitam – sinologam, Tālo Austrumu valodu un kultūru pētniekam, izcilam latviešu tautasdziesmu un latviešu mitoloģijas pārzinātājam, "Latviešu pasaku un teiku" (15 sējumi, 1925-1937) un "Latviešu tautas ticējumu" (4 sējumi, 1940-1941) sastādītājam. Tā ir viena no 48 jubilejām, kas iekļauta vispasaules UNESCO svinamo dienu kalendārā. Apjomīga ir P. Šmita publicēto darbu bibliogrāfija. Gandrīz tūkstoti grāmatu no savas personīgās bibliotēkas viņš uzdāvinājis LU bibliotēkai. P. Šmita folkloras vākums [524] ir viens no lielākajiem LFK arhīvā, tas pirmoreiz plašāk aprakstīts 2019. gadā iznākušajā grāmatā "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē".

Lasīt vairāk...

Pētījums par vilku "Latvju dainās"

Klajā nākusi Dr. hab. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskā monogrāfija “Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”” (Rīga: Zinātne, 2019. 784 lpp., il.). Grāmata ir turpinājums autores pētnieciskajai interesei par klasisko tautasdziesmu tēlu sistēmu un atsevišķo tēlu daudzajām nozīmēm (iepriekšējais – dažādiem dabas tēliem veltītais – pētījums izdots 2015. gadā).

Apjomīgās nodaļās, kas veltītas (1) fiziskajam vilkam, (2) personificētajam vilkam, (3) vilkam īpašos vārdu savienojumos (vilka māte, vilki lāči u. c.) un (4) formulu ar leksēmu vilks strukturālai analīzei, Beatrise Reidzāne detalizēti skaidro tautasdziesmu valodā rodamās semantiskās likumsakarības to vēsturiskajā attīstībā. Lasīt vairāk...


LFK pētnieki novēl priecīgus svētkus!

Lai priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs 2020. gads!


Grāmatu dāvinājums LFK bibliotēkai

Pateicamies Andim Mitāna kungam par vērtīgu grāmatu dāvinājumu LFK bibliotēkai! To vidū īpaši izceļama viņa mātei skolotājai Valijai Zīlei piederējusī Krišjāņa Barona "Latvju dainu izlase" četros sējumos, ko viņa 1938. gadā dāvinājusi Dagdas pagasta Dzintaru pamatskolai. Informatīvi bagāts ir arī izlasei pievienotais apraksts ar fotogrāfijām.

Foto: Justīne Jaudzema

Sanita Reinsone saņem Autortiesību bezgalības balvu

Šogad Autortiesību bezgalības balvu saņem LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone. Balva piešķirta par dzīvesstāstu sakārtojumu "Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā", kas grāmatā izdots 2015. gadā (izdevējs – "Dienas Grāmata"), ar nosaukumu "Meža meitas" dramatizēts un iestudēts Valmieras Drāmas teātrī (pirmizrāde 2018. gada 12. janvārī), 2019. gadā iestudējums ierakstīts Latvijas Televīzijā un Lietuvas kultūras avīzē "Šiaurės Atėnai" publicēti grāmatas fragmenti (tulkotājs – Audrius Musteikis).

Vairāk par balvu.


7. Igaunijas digitālo humanitāro zinātņu konference

No 4. līdz 6. decembrim Igaunijā, Tallinā notiks 7. Igaunijas digitālo humanitāro zinātņu konference "Digitālā kultūras mantojuma lietojums pētniecībā un izglītībā" (Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education). Tajā piedalīsies arī LU LFMI pētnieki Sanita Reinsone un Jānis Daugavietis ar referātu "No manuskriptu pārrakstīšanas līdz dzejas performancēm: sabiedrības iesaiste kultūras mantojuma praktizēšanā" (From Manuscript Transcription to Poetry Performances: Cultural Heritage Crowdsourcing in Practice), kurā runās par sabiedrības iesaistes akcijām, ko īstenojis LU LFMI, un pieredzi, radot tās.

Konferences programma apskatāma šeit.
Latvijas stāstnieki pulcēsies LNB

Piektdien, 29. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē plkst. 17.00 vienkopus pulcēsies stāstnieki no visas Latvijas. Ar stāstniekiem iepazīstinās Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns.

Šī ir reta iespēja Rīgā vienkopus redzēt un dzirdēt stāstnieces un stāstniekus no daudziem Latvijas novadiem – cilvēkus, kas apzināti kopj mutvārdu stāstīšanas tradīcijas, organizē stāstnieku festivālus un daudzus citus stāstīšanas pasākumus, piedalās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas "Stāstu bibliotēku" tīklā, ir talantīgi un aizrautīgi stāstnieki. Skanēs pasakas, neparasti gadījumu un piedzīvojumu stāsti, būs arī baisi spoku stāsti – literārajā valodā un dialektos, ar nelieliem muzikāliem iestarpinājumiem. Pasākums bez ieejas maksas, paredzēts galvenokārt pieaugušajiem, bet piemērots arī bērniem un pusaudžiem.

Lasīt vairāk...

Borisa Putilova un Kirila Čistova simtgadei veltītie zinātniskie lasījumi Sanktpēterburgā

No 14. līdz 16. novembrim Sanktpēterburgā norisinājās Krievijas Zinātņu akadēmijas Antropoloģijas un etnogrāfijas muzeja, Krievu literatūras institūta un Sanktpēterburgas Zinātniskā centra organizētie piektie Borisam Putilovam un Kirilam Čistovam veltītie zinātniskie lasījumi, ar kuriem šogad tika svinēta abu krievu folkloristikas klasiķu simtgade.

Konferencē ar referātiem piedalījās LU LFMI LFK pētnieki Toms Ķencis (The Invention of Soviet Latvia) un Baiba Krogzeme-Mosgorda (Soviet and Post-Soviet History of the Largest Latvian Folk Song Edition).

Lasīt vairāk...