EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” sējumi

Latviešu folkloras krātuve ir digitalizējusi un izvietojusi publiskai pieejai akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 1.–9. sējumu. Tas iekļauts LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv kā atsevišķa kolekcija “Akadēmiskais izdevums “Latviešu tautasdziesmas””. Tādējādi digitāli pieejams kļuvis aptuveni pusmiljons tematiski kārtotu tautasdziesmu tekstu.

Lasīt vairāk...

"Mitoloģiskais rādītājs Kr. Barona "Latvju dainām""

Ernests Brastiņš Mitoloģiskais rādītājs

"Mitoloģiskais rādītājs Kr. Barona "Latvju dainām"" Latviešu folkloras krātuvē (LFK) līdz šim bijis pieejams kā uz zīdpapīra lapām ar rakstāmmašīnu nodrukāta grāmata. Plānās lapas acīmredzot bijušas nepieciešamas, lai iespējami palielinātu pieejamo eksemplāru skaitu, tomēr šo eksemplāru nav bijis īpaši daudz.

Darba veicējs LFK uzdevumā bijis mākslinieks un senatnes pētnieks Ernests Brastiņš (19.03.1892. – 28.01.1942.). Viņa veikums Latvijas arheoloģijā – četri "Latvijas pilskalnu" sējumi – ir labi zināms. Šis mitoloģiskais rādītājs toties palicis nepublicēts. Kā liecina LFK kolēģijas sēžu protokolu grāmata, sākotnējā iecere bijusi to paveikt viena mēneša laikā, gan vēlāk atzīstot, ka tas nav iespējams, un termiņu pagarinot. Pirmoreiz rādītājs minēts LFK kolēģijas sēdē 1925. gada 29. decembrī, norādot, ka kolēģija nolēmusi "pieaicināt E. Brastiņa kungu pie mitoloģisko jēdzienu rādītāja sastādīšanas [..] pagaidām uz vienu mēnesi". 1926. gada 3. februāra sēdē konstatēts, ka atzīmēti izrakstāmo tekstu numuri vairāk kā pusei "Latvju dainu", taču "mēneša laikā šis darbs nav bijis veicams" un kolēģija "atļauj E. Brastiņa kungam to nobeigt", savukārt tā paša gada 29. septembrī vien minēts, ka mitoloģisko jēdzienu rādītāja veidošana nobeigta.

Lasīt vairāk...