EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Lasītavas grāmatas