EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Lasītavas grāmatas