EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Ivana Fridriha Latvijas krievu mūzikas skaņu ieraksti LFK

Ieva Tihovska, Dr. art.

Ivans Fridrihs

Ivans Fridrihs (1902–1975) ir daudzināms Latvijas krievu folkloras vācējs un publicētājs. Viņa pierakstītā folkora jau izdota vairākās grāmatās* un arī par viņu pašu zināms un rakstīts diezgan daudz**. Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā rodama liela viņa un skolēnu pierakstīta Latgales krievu folkloras kolekcija (7591 vienība, galvenokārt toreizējais Jaunlatgales apriņķis), taču līdz šim mazāk popularizēti viņa 1959. gada skaņu ieraksti, kas arī pieejami tiešsaistē (www.garamantas.lv -> Ivana Fridriha Latgales krievu folkloras vākums -> Ieraksti).

Ierakstu kolekciju veido 75 vienības un tā tapusi 1959. gada vasarā, Fridriham piedaloties 13. zinātniskajā ekspedīcijā Preiļu un Daugavpils rajonos.*** Ekspedīcijas 15. mape glabā Fridriha rokrakstus, kuros var izsekot ierakstu veikšanai, iegūt ziņas par teicējiem, dziesmu veidiem, kā arī sekot līdzi dziesmu tekstiem un izlasīt pilnos to variantus. Dažu dziesmu notis ir publicētas (Fridrih 1972: 432–433), taču jebkurā gadījumā ierakstu dzirdēšana dod daudz precīzāku priekšstatu par Fridriha sastapto mūziku.

Latvijas tradicionālās mūzikas zinātāji no šīs kolekcijas pazīst vijolnieku Nikolaju Piļščiku no toreizējās Salienas ciema padomes Borovkas. Cik man zināms, šie ir senākie Latvijas tradicionālās vijoļspēles ieraksti, turklāt tie ir virtuozi, spilgti un uzdod arī etnomuzikoloģisku mīklu – kas un ar kādu instrumentu spēlē ierakstos dzirdamo burdona balsi? Tā dzirdama, piemēram, šajā ierakstā. Varētu būt piedalījies kāds bases spēlētājs, varbūt kas cits – Fridriha pieraksti atbildi nesniedz.

Salienas pagastā Fridrihs ierakstīja ne tikai vijolnieku Piļščiku, bet arī vairākas dziedātājas. Piemēram, Anna Teminova dziedājusi skaistu ametrisku pļaujas dziesmu, kas atgādina melodijas arī no apkārtnes latviešu, piemēram, slavenās Izvaltā dzimušās dziedātājas Domicellas Ļīpeņas repertuāra.

Dziedātāja no Subates Praskeva Grigorjeva un citi piesaistīja uzmanību ar "sarunu dziesmām" (беседные) – tie ir stāsti par dažādiem atgadījumiem, kas ietver dialogus. Šādu dziesmu kolekcijā ir diezgan daudz. Piemēram, dziesma "Ишел Ваня долиной" stāsta par puisi, kas ziemā dodas pie meitenes, met ar krietnu piku pa logu, taču viņai pilna māja ciemiņu un nav īstais brīdis puisi satikt, ko viņš stipri pārdzīvo. Šo dziesmu Praskeva Grigorjeva dzied kopā ar vēl kādu dziedātāju, veidojot brīvu, heterofonu divbalsību (mūzika, teksts). Var piebilst, ka divbalsīgu un vairākbalsīgu ierakstu šajā kolekcijā ir diezgan daudz un tie ļauj papildināt zināšanas par Latvijas tradicionālo daudzbalsību.

Visvairāk ierakstu tapis Višķos. Piemēram, tur Fridrihs no trim vīriem ierakstījis važoņu, zaldātu, cietuma, matrožu dziesmas un cietsirdīgās romances. Ieskatam Višķu apkārtnē reiz izdaudzināta dziedātāja Prohora Trofimova izpildīta cietuma dziesma ar ermoņikas pavadījumu. Kolekcijā ir arī plaša arsenāla jautras dziesmas – joku dziesmas, častuškas, kāda blēņu-melu dziesma u. c. Ir arī rotaļu un deju dziesmas ar horeogrāfijas aprakstiem – kolekcija ir daudzējādā ziņā bagāta un iepazīšanas vērta.

* Фридрих, Иван, 1936. Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Кн. 1, Песни: детские, хороводные, беседные, обрядовые, заговоры и духовные стихи и др. Cобр. И. Д. Фридрихом под ред. П. Шмита. Рига. Фридрих, Иван, 1972. Русский фольклор в Латвии: песни, обряды и детский фольклор. Рига: Лиесма. Фридрих, Иван, 1980. Русский фольклор в Латвии: сказки. Cост. И. Д. Фридрих. Рига: Лиесма. Абызов, Юрий, 2004. Русский фольклор в Латвии: частушки. Cобр. И. Д. Фридриха, cост. Ю. И. Абызов. Рига: Латвийское общество русской культуры.

** Макашина, Татьяна, 1979. Фольклор и обряды русского населения Латгалии. Москва: Наука. Инфантьев, Борис, 2007. “Вклад Ивана Дмитриевича Фридриха в сопоставительную фолклористику.” In: Fridriha lasījumi / Фридриховские чтения. Rīga: Latvijas Universitāte, 13.–23. lpp. Filejs, Aleksandrs, b. g. “Ivans Fridrihs.” In: Latvijas krievi, http://www.russkije.lv/lv/lib/read/ivan-fridrich.html. Равдин, Борис, 2004. “История и частушка: Псковско-Латгальский вариант. 1920-е годы.” Даугава, Но. 5, http://www.russkije.lv/ru/pub/read/ravdin-chastushka-pub/.

*** Šajā ekspedīcijā ierakstīti arī latgaliešu teicēji un kolektīvi – gan mazāk nekā Fridriha dokumentēto vietējo krievu – 65 vienības. Ierakstītas dziedātājas Paulīna Borga, Zuzanna Lipska, Veronika Zarāne, koklētājs Pēteris Zlīdņa, Preiļu rajona Ždanova vārdā nosauktā kolhoza etnogrāfiskais ansamblis, Preiļu rajona kolhoza "Komjaunietis" etnogrāfiskais ansamblis un daži citi.

Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/220;

Projekta vienošanās numurs 1.1.1.2/16/I/001;

Pētniecības pieteikumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pēdējo reizi labots: 05.06.2018 11:20:14