EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Žurnāla "Letonica" tematiskais numurs "Folklora: vērtības un intereses"

Letonica 38

Klajā nācis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) izdotā humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 38. numurs, kurā publicēti zinātniski raksti par mūsdienu folkloristiku, kultūras teoriju un reliģiju pētniecību.

Žurnāla numurā ir apkopoti zinātniski raksti, kas tapuši uz Krišjāņa Barona konferencē "Folklora: vērtības un intereses" (2017. gada 30. un 31. oktobrī) nolasīto referātu pamata. Žurnāla raksti pievēršas mūsdienu folkloristikas aktualitātēm, skaidrojot disciplīnas pētnieciskās iespējas latviešu folkloras, tautas kultūras, etnogrāfijas un vēstures izpētē. Tāpat žurnālā pievērsta uzmanība folklorai kā nozīmīgam starpdisciplināru zināšanu avotam un folkloras vērtīguma aspektam ikdienā un identitātes konstruēšanā, mediju un elektroniskajā vidē, dažādu stereotipu un aizspriedumu dekonstruēšanā, kultūras mantojuma saglabāšanā, pētīšanā un tālāknodošanā.

Rakstu autori ir Ave Goršiča (Igauņu folkloras arhīvs), Angelika Juško–Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Ieva Ančevska (Liepājas Universitāte), Jānis Priede, Janīna Kursīte, Jolanta Stauga, Svetlana Pogodina (LU Humanitāro zinātņu fakultāte), Ieva Pīgozne (LU Latvijas vēstures institūts), Dace Bula, Rita Treija, Baiba Krogzeme–Mosgorda, Digne Ūdre, Aigars Lielbārdis un Gatis Ozoliņš (LU LFMI).

Ar žurnāla satura rādītāju iespējams iepazīties šeit.

Žurnālu papildina jaunākās zinātniskās literatūras izvērtējums, nozīmīgu starptautisku konferenču apskati. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti un tas ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Numura redaktors ir Gatis Ozoliņš.

Žurnāls sagatavots Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tas nopērkams Latvijas lielākajās grāmatnīcās un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Pēdējo reizi labots: 02.11.2018 12:02:16