EN in English

Atrassi nasaprīcoj, izgaisynuosi nabādoj. (LFK 548, 4167)

Vizīte Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā

Vizīte Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā

2017. gada 22. un 23. maijā Latviešu folkloras krātuves un Igaunijas folkloras arhīva pārstāvji viesojās Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā, Viļņā.

Jau otro gadu ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu notika divu dienu semināri un diskusijas, lai veicinātu kopīgu iniciatīvu izstrādi, rosinātu kopīgu reģionālu sadarbību un informācijas apmaiņu un veidotu plašus sadarbības tīklus starp Baltijas jūras reģiona tradīciju arhīviem.

Pirmajā dienā arhīvu pārstāvji – Auste Nakiene (Austė Nakienė), Rita Treija un Risto Jervs (Risto Järv) – informēja par jaunumiem, kas tajos notikuši gada laikā, kā arī iezīmēja nākotnes plānus. Rīgas un Tartu kolēģi iepazinās ar Lietuvas Literatūras un folkloras institūta departamentu darbiniekiem un viņu aktuālajiem pētījumiem. Savukārt dienas noslēgumā etnoloģe Gražina Kadžīte (Gražina Kadžytė) aizraujoši izstāstīja 1906. gadā uzceltās ēkas vēsturi, kas jau pirmsākumos saistāma ar Lietuvas zinātnes un kultūras attīstību.

Otrajā dienā darbs norisēja četrās grupās, tiekoties folkloras naratīvu un mitoloģijas pētniekiem, dziesmu un mūsdienu folkloras procesu pētniekiem, digitālo arhīvu un datubāzu pētniekiem un veidotājiem, kā arī etnomuzikologiem. Tāpat tika apmeklēts Lietuviešu valodas muzejs un kultūrvēsturiskā Antakalnis kapsēta (Antakalnio kapinės).

Nākamgad projekta ietvaros Rīgā paredzēts uzņemt Viļņas un Tartu kolēģus, lai noslēgtu pieredzes apmaiņas braucienu sēriju.

Nordic-Baltic


Pēdējo reizi labots: 02.06.2017 09:23:09