EN in English

Kur zirgs, tur vezums; kur meitas, tur runāšana. (LFK 1599, 9345)

Izdots Viļa Bendorfa pētniecisko rakstu krājums "Es nedevu nevienam savu dziesmu sarežģīt"

Valsts svētku nedēļas nogalē apgādā "Zinātne" klajā nācis mūzikas folklorista, komponista Viļa Bendorfa pētniecisko rakstu krājums "Es nedevu nevienam savu dziesmu sarežģīt". Krājumā ietverti 37 autora raksti, kas tapuši laika posmā no 1970. līdz 2021. gadam.

Muzikologs Arnolds Klotiņš krājuma priekšvārdā dalījies ar atmiņu fragmentiem par kopīgi piedzīvoto, iespaidiem un atklājis dažādas Bendorfa radošās personības šķautnes. Savukārt etnomuzikologs Valdis Muktupāvels, ilustrējot autora devumu Latvijas etnomuzikoloģijā, norādījis uz Viļa Bendorfa daudzveidīgo pētniecisko interešu loku un pētījumu tēmām – tautasdziesmu teicēji un viņu muzikālais mantojums; folkloras dokumentācija un kārtošana: idejas, realizācija, viltojumi; tautasdziesmu tekstu prosodijas un melodikas kopsakarības; folkloras saistība ar etnoģenētiskajiem procesiem; melodikas arhaiskie slāņi, to ģeogrāfiskā izplatība un ietekmes, tautasdziesmas komponistu radošajā darbībā un folklorisma procesi.

Dziļi personiskajā ievadā un atskatā autors atspoguļojis savas dzīves spilgtākos brīžus un mūzikas, kā arī folkloras nozīmi tajos. Izskan arī daudzi "paldies" cilvēkiem, kuri bijuši klātesoši un veicinājuši autora radošo un pētniecisko darbību. Grāmatas noslēgumā iekļauts pilns autora publikāciju saraksts.

Krājuma zinātniskā redaktore – Ilze Cepurniece. Izdevums sagatavots Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā Nr. 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 23.11.2021 10:24:19