EN in English

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. (LFK 1379, 1974)

Vilim Bendorfam – 80!

Šodien, 6. augustā, savu 80. jubileju svin etnomuzikologs, komponists, ilggadējs Latviešu folkloras krātuves kolēģis Vilis Bendorfs.

Jubilārs dzimis Ventspilī trauksmainajā Otrā pasaules kara sākuma laikā. Lai gan mūzika bijusi klātesoša jau no bērnības, interese par folkloru radusies samērā vēlu. Profesionālā darbība saistīta ar trīs darbavietām. Pirmā no tām – Ventspils Mūzikas vidusskola, kur darba gaitas aizvadītas koncertmeistara amatā. No 1992. gada un vēl joprojām – ērģelnieka darbs Rīgas Kristus draudzē. Savukārt pirmais Zinātņu akadēmijas apmeklējums 1968. gadā izvērtās par tur nostrādātiem vairāk nekā 40 gadiem. Taču arī pēc aiziešanas pelnītā atpūtā, saikne ar Latviešu Folkloras krātuvi nav pārtrūkusi pusgadsimta garumā.

Viļa Bendorfa pētniecisko interešu loks ir ļoti plašs – folklorisms, folkloras kustība (laika posms no 1980. līdz 1989. gadam aizvadīts folkloras ansambļa “Sendziesma” vadītāja amatā), tautasdziesmu melodiju un teksta prosodiju attiecības, tautasdziesmu drukātie avoti, to mijsakarības, melodiju senums un ģeogrāfiskās saiknes u. c. Šajā rudenī gaidāms pētniecisko rakstu krājums ar autora nozīmīgāko publikāciju apkopojumu.

Par ražīgo darba mūžu Vilim Bendorfam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Jubilāra mīļākā lasāmviela ir tautasdziesmas par dziedāšanu. Ar vienu no tām suminām un vēlam vēl daudz jaunu atklājumu folkloristikas un etnomuzikoloģijas laukā!

Es dziesmiņu daudz zināju,
Man bij divi strīķa pūri,
Man bij divi strīķa pūri,
Divas mazas vācelītes;
Kur tad vēl šādas tādas
Pa visāmi kabatām.

LD 33 (182, Ventas krastos)

Pēdējo reizi labots: 06.08.2021 09:46:34