EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

"Vietu, lietu un cilvēku stāsti"

Atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, 23. aprīlī tiešsaistē notiks elektroniskā rakstu krājuma "Vietu, lietu un cilvēku stāsti: Stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā" atklāšanas svētki. Krājuma sastādītāja ir Māra Mellēna, un to veido III Latvijas stāstnieku konferencē "Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem" nolasītie referāti, kuri pārtapuši rakstos. Autoru vidū ir arī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieki. Rakstu krājumu ievada Sanda Laimes pētījums "Vietu valences pieeja tautas naratīvu pētniecībā". Guntis Pakalns dienasgrāmatas formā dokumentējis personīgo pieredzi stāstniecībā viena gada garumā. Savukārt Baiba Krogzeme-Mosgorda analizējusi bērnu un jauniešu stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" norises, sniedzot kritiskus pētnieces un žūrijas locekles vērojumus.

Rakstu krājumu sagatavojušas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Stāstnieku asociācija ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu. Par elektroniskās grāmatas izveidi rūpējies apgāds "Madris". Rakstu krājums brīvpieejā lasāms šeit: https://bit.ly/3asLOui.

Rakstu krājums tiks atklāts piektdien, 2021. gada 23. aprīlī, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas" seminārā "Vietu, lietu un cilvēku stāsti: starp tiešsaisti un iesaisti", kurā bibliotekāri un stāstnieki pulcēsies, lai pārrunātu 2020. gada aktivitātes un nākotnes ieceres, daloties pieredzē un gūstot padomu par veidiem, kā nemateriālo mantojumu iedzīvināt digitālajā formātā un nodot izmantojot tehnoloģiskās iespējas. Seminārs atklās XIV Kurzemes stāstnieku festivālu "Ziv zup", kuru rīko biedrība "Kūrava" un Latvijas stāstnieku asociācija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Seminārā ar priekšlasījumiem uzstāsies arī folkloristi – Sandis Laime ("Ko vietas stāsta par stāstiem"), Rita Grīnvalde ("Stāstījums un tā dokumentēšana") un Guntis Pakalns kopā ar Ivetu Dārznieci, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas vadītāju (""Stāstu bibliotēku" aktivitātes 2020. gadā").


Pēdējo reizi labots: 22.04.2021 13:19:06