EN in English

Atrassi nasaprīcoj, izgaisynuosi nabādoj. (LFK 548, 4167)

Vērtīgs jaunieguvums LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē!

Latviešu folkloras krātuve (LFK) savas pastāvēšanas simtajā gadā ieguvusi ļoti vērtīgus folkloras un autobiogrāfiskos materiālus, ko iesniegusi Dr. geogr. Ieva Marga Markausa. Mūsu ceļi Zinātņu akadēmijas Augstceltnes gaņģos jau ilgi un pasen krustojušies ar simpātisko Ekonomikas institūta pētnieci. Tomēr mēs piedzīvojām lielu pārsteigumu, kad 2005. gadā Letonikas I kongresā Barona dienas konferencē “LATVIJAS NOVADI: TRADĪCIJAS, TEKSTI, IDENTITĀTE” ģeogrāfe Markausa nolasīja ļoti saturīgu referātu “Laikmeta iezīmes bērnu spēlēs un rotaļās”. Jau pēc gada referāts tika publicēts Letonica žurnālā Nr. 14. (151.–171. lpp), bet jau nākamajā 2007. gadā Letonica Nr. 16. pētījums “Bērnības spēļu un rotaļu vērtējums pieaugušo atmiņās” (95.–110. lpp.). Kā piekļūt avotiem šādu pētījumu veikšanai? Ģimenes jautājumu pētniece Markausa, lasot lekcijas lietišķajā socioloģijā u. c. nozarēs Latvijas dažādās augstskolās, izjautāja savus klausītājus, lūdzot viņiem aprakstīt savas bērnības nodarbes, spēles un rotaļlietas, kā arī intervēt šajā jomā savus vecākus un vecvecākus. Iegūtās atbildes aptver gandrīz visu 20. gadsimtu.

Jau 80. gados ar anketēšanas metodi uzsāka strādāt mūsu kolēģis etnohoreogrāfs Harijs Sūna, iegūstot ievērojamu skaitu rotaļu un deju pierakstu (LFK [1969]). Mazāka uzmanība tika veltīta spēlēm, kas laika gaitā bija ļoti mainīgas, izzūdošas un atkal jaunradītas. Tagad ar Markausas kolekciju LFK [2268] šis robs būs aizpildīts. Līdzās bērnības spēļu aprakstiem LFK iegūst vēl studentu rakstītās esejas par tēmām: Paaudžu sadarbība ģimenē; Kā mums sadzīvot ar sabiedrības novecošanu; Kabatas nauda; Tēva mājas. Pašas pētnieces eseja “Manas tēva mājas” publicēta mutvārdu vēstures pētnieku krājumā “Spogulis” 2001. (248.–254. lpp.).

Sēliete no Aknīstes Ieva Marga Geidāne ieprecējusies ievērojamā Zemgales Vesmaņu dzimtā no Rundāles. Fridrihs Vesmanis (1875.–1941.) pagasta vecākā dēls, jurists, diplomāts bijis pirmais Saeimas priekšsēdētājs, padomju okupācijas upuris. Tieši Ieva Marga sakārtojusi un publicējusi viņa atmiņas grāmatā “Ieklausies pagātnes soļos” (2013.) un kopā ar citu radinieku – Ansi Bazonu piedalījusies filmas “Vesmaņa atgriešanās” (2022.) izveidē. LFK iesniegti vēstuļu oriģināli no Vesmaņu dzimtai piederīgo sarakstes, kā arī radinieces – Rīgas 1. vidusskolas skolotājas Annas Rosmanes dzīves stāsts LFK [Ak 228], un 500 latviešu leģionāru, kas nonākuši Sabiedroto gūstā pēc II Pasaules kara Itālijā, viņu vidū arī Valerijs Geidāns, atmiņu apkopojums “Karakalps” LFK [Ak 234]. Iepazīties ar šo atmiņu krājumu var arī Latvijas Okupācijas muzejā.

Pateicamies Ievai Margai Markausai par vērtīgo pienesumu latviešu folkloristikā un autobiogrāfiju pētniecībā!

Teksta autore: Māra Vīksna

Foto (c) Krišs Grunte

Pēdējo reizi labots: 02.05.2024 13:02:46