EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Teikto dziesmu nošu materiālu digitalizēšana un kartēšana

Teiktās dziesmas – nozīmīgākais senā slāņa vokālās mūzikas stils, kurš pārstāvēts it visos Latvijas novados. Teikto dziesmu melodikas stils un izpildījums ir īpatnējs – tajās dominējošais ir teksts un dziedāšana tuvinās runas plūdumam.

Lai ikvienam, kuru interesē nodrukātie teikto dziesmu nošu materiāli no dažādām Latvijas vietām, tas būtu pieejams, Emiļa Melngaiļa "Latviešu mūzikas folkloras materiālu" trīs sējumos "Korsa" (1951), "Maliena" (1952), "Vidiena" (1953) un Andreja Jurjāna sešās "Latvju tautas mūzikas materiālu" burtnīcās ietvertās teiktās dziesmas nu ir digitalizētas un pieejamas Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv!

Ikviens interesents ir aicināts aplūkot un izpētīt sev interesējošā Latvijas reģiona teiktās dziesmas. Kartē redzamas teikto dziesmu pierakstīšanas vietas. Gadījumos, kad Melngaiļa krājumos melodijām nav norādīta precīza pieraksta vieta, ņemts vērā Melngaiļa teritoriālais iedalījums. Tāpat par pieraksta vietu izmantota teicēja dzimšanas vieta un dzīvesvieta gadījumos, kad Melngailis teicējus sastapis citu apdzīvotu vietu nespējnieku namos, u.c. līdzīgās situācijās.

Teikto dziesmu korpuss izveidots, balstoties uz dziesmu izlasi, ko sava teikto dziesmu pētījuma ietvarā veicis etnomuzikologs Mārtiņš Boiko.

Šobrīd pieejami vairāki simti digitalizētu teikto dziesmu nošu piemēru, taču materiālu apstrāde un kartes veidošana tiks papildināta un uzlabota arī turpmāk. Krājumā "Folkloras materiālu publicējumi" ir aplūkojami visi iepriekšminētie Melngaiļa un Jurjāna krājumi pilnā digitalizētā versijā.

Teikto dziesmu nošu materiālu digitalizēšana un kartēšana tapusi Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta "Tradicionālā kultūra digitālajā vidē" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 04.01.2021 19:09:49