EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Sociālisma folkloristika: nozares mantojums

Aicinājums piedalīties

"Sociālisma folkloristika: nozares mantojums"

Konference – Rakstu krājums – Saziņas tīkls

Ja jūsu pētniecisko interešu lokā ir bijušās Padomju Savienības vai sociālistiskā bloka valstu folkloristikas vai radniecīgas disciplīnas pēckara vēsture, aicinām iesniegt pirmreizēju zinātnisko rakstu starptautiskam, recenzētam (peer reviewed) un SCOPUS vai Web of Science datubāzēs indeksētam rakstu krājumam angļu valodā, kas tiks publicēts 2021. gadā.

Termiņi:

31.01.2020. uz e-pasta adresi SocFolk@gmail.com ir atsūtīts:
- autora vārds, uzvārds un īsas biogrāfiskās ziņas,
- raksta nosaukums un atslēgvārdi,
- raksta ideja vai kopsavilkums (līdz 350 vārdiem);

17.02.2020. informācija par rakstu iekļaušanu krājumā, vienošanās ar autoriem;

20.06.2020. iesniegts raksts 7000–10000 vārdu apjomā angļu valodā.
2020. gada rudens – anonīma recenzēšana un rakstu pilnveidošana.

Rakstiem rosinām šādas izpētes tēmas:

• sociālisma mantojuma ietekme uz folkloristikas attīstību postsociālisma valstīs;
• sociālisma loma folkloras arhīvu, etnogrāfisko kolekciju un citu institucionālo formu izveides un attīstības procesos;
• folkloristikas un saistīto nozaru ieguldījums pretošanās kustībā bijušajā PSRS un sociālistiskā bloka valstīs;
• postsociālisma folkloristikas vēstures starptautiskie parametri;
• folkloristikas un etnogrāfijas vēsture padomju postkoloniālisma kontekstā;
• folkloristu un etnogrāfu starptautiskā sadarbība “dzelzs priekškara” apstākļos;
• ietekmīgas teorijas un avotu publicējumi padomju laika folkloristikā;
• cita aicinājuma tematiskajam ietvaram atbilstoša tēma.
Rakstu krājuma autori tiks aicināti piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē “Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage” 2020. gada 29.–31. oktobrī Rīgā.

E-pasts saziņai: SocFolk@gmail.com

Iezīmēsim 2020. gadu ar nozīmīgu pagriezienu nozares vēstures izpētē!

Atbalsta LZP projekts Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)"

Pēdējo reizi labots: 08.12.2019 17:33:38