EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Sērijā "Novadu folklora" publicēta grāmata "Ērgļu vērtums"

Ērgļu vērtums

2017. gada janvārī sērijā Novadu folklora publicēta folklorista Gata Ozoliņa (LU LFMI, DU) sastādītā Ērgļu novada folkloras izlase ar plašām biogrāfiskām apcerēm "Ērgļu vērtums" (Rīga: Zinātne, 2017, 512 lpp., il., notis).

Interese par novadu tradicionālo kultūru vienmēr ir bijusi stabila tradīcija Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un interpretēšanā. Latviskās identitātes nozīmīgs komponents kopš tās veidošanās sākuma 19. gadsimta vidū ir bijusi novada piederības apziņa, tā bieži vien identificēta ar lauku vai Latvijas mazpilsētu novadiem. Aplūkojot kāda novada tradicionālās kultūras vienu no svarīgākajām tekstuālajām izpausmēm – folkloras un etnogrāfijas materiālu vākumu, ir redzams, ka tam būtisks ir plašāks kultūrvēsturisks konteksts; tas ir daudzu novada kultūras darbinieku un viņu apzināto teicēju kopdarbs.

"Ērgļu vērtums" ir pētījums par viena neticami bagāta Latvijas novada tradicionālo kultūru plašākā kultūrvēsturiskā skatījumā, centrā paturot Ērgļu folkloras vācējus un folkloras tradīciju, folkloras vākšanas un pierakstīšanas vēsturi, apstākļus un gaitu. Ievērojama vieta atvēlēta vācēja pētniecībai (biogrāfisko datu, dzīves gājuma un darbības apraksts), veidota Ērgļu folkloras izlase.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un LU LFMI īstenotās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" finansiālu atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 08.02.2017 12:30:10