EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Seminārs “LFK fonogrāfa valču kolekcija”

Atzīmējot UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 30. jubileju un Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve rīko audiovizuālo semināru “LFK fonogrāfa valču kolekcija”, kas notiks tiešsaistē 27. oktobrī plkst. 15.00–16.00. Krātuves pētnieks Dr. philol. Aigars Lielbārdis iepazīstinās ar LFK fonogrāfa ierakstu kolekciju (1926–1947) un tās veidošanās priekšnoteikumiem un apstākļiem. Vaska cilindri ar tradicionālās mūzikas ieskaņojumiem ir senākais Latviešu folkloras krātuves audioierakstu krājums. Kolekcija iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

UNESCO programma “Pasaules atmiņa” izveidota 1992. gadā ar mērķi apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video vai audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu kultūrā un vēsturē būtisku notikumu vai pavērsienu. Programma izceļ pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, apzina vērtības un sekmē to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kā arī veicina pieejamību un sabiedrības izpratni.

Dalībai audiovizuālajā seminārā aicinām reģistrēties līdz 25. oktobrim: https://forms.gle/iBX77XvAJW8pHggLA

Interesenti “Zoom” saiti saņems dienu pirms semināra norises.


LU LFMI Latviešu folkloras krātuve semināru rīko sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 11.10.2022 15:36:53