EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

SIEF Rituāla gada darba grupas konference "Komercija un tradīcijas"

Šā gada 1.–4. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks konference "Komercija un tradīcijas" (Commerce and Traditions), ko rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve un Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrības (International Society of Ethnology and Folklore) Rituāla gada pētnieku grupa (The Ritual Year working group).

Starptautiskā etnoloģijas un folkloristikas biedrība ir viena no nozīmīgākajām folkloras un etnoloģijas pētniecības organizācijām Eiropā, dibināta 1964. gadā. Šīs organizācijas paspārnē kopš 2004. gada darbojas "Rituālā gada" darba grupa, ik gadus aicinot kopā folkloras, antropoloģijas, etnoloģijas un citu zinātņu pētniekus.

Šā gada konference ir veltīta komercijas ietekmei uz tradicionālo kultūru, jo mūsdienās arvien uzskatāmāk dažādu svētku norisē un saturā ir vērojama komercializācijas klātbūtne. Domājams, ka katrs no mums ir pieredzējis dāvanu pirkšanas "trakumu" pirms Ziemassvētkiem vai arī iegriezies suvenīru pārdošanas vietās pie nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem vai tradicionālu pasākumu norises vietās. Taču arī pagātnē vietās, kur pulcējies daudz ļaužu, pastāvējušas iespējas pārdot un pirkt, piemēram, ikgadējās tirgus dienas pie baznīcām, svētceļojumu galapunktos iegādājamā reliģiskā simbolika un aizsardzības priekšmeti utt. Lai arī mūsdienās sabiedrībā raisās iebildes pret dažādu svētku, tostarp reliģisko, pārlieku lielo komercializāciju, tomēr tirgošanās iespējas dažādos pasākumos palīdzējušas saglabāt un popularizēt tradīcijas, kas citādi, iespējams, būtu zudušas.

Konferences mērķis ir izvērtēt komercijas ietekmi uz tradīcijām un tās radītajām gan pozitīvajām, gan negatīvajām izmaiņām sabiedrības ieradumos un kultūras mantojumā kā pagātnē, tā arī mūsdienās.

Plašāk par konferences tematiku un norisi skatīt konferences "Komercija un tradīcijas" mājaslapā. Konference notiks tiešsaistes platformā Zoom. Reģistrēšanās forma pieejama te: https://forms.gle/uj7vQXnTYGHVjMjGA

Konferenci atbalsta Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrība (SIEF), LR IZM budžeta apakšprogramma Nr. 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Valsts kultūrkapitāla fonds.Pēdējo reizi labots: 11.10.2022 15:31:03