EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Ritai Drīzulei un Borisam Infantjevam – 100!

Svinot 100 gadu jubilejas diviem folkloristiem – Ritai Drīzulei un Borisam Infantjevam – Latviešu folkloras krātuve (LFK) ir izveidojusi jaunu digitālo izstāžu telpu un publicējusi izvērstas šiem zinātniekiem veltītas izstādes. Jaunajās izstādēs varat lasīt stāstus par Drīzules un Infantjeva dzīvi un pētniecību, doties attēlu pastaigā, klausīties interviju fragmentus un sekot saitēm, kas ved uz tālāku lasāmvielu.

Šodien, 14. septembrī, simt gadu aprit Borisam Infantjevam. Daudzpusīgais Latvijas krievu zinātnieks darba gadus veltījis folkloristikai un pedagoģijai, taču viņa pētījumu jomas bijušas arī valodniecība, literatūrzinātne, kultūras vēsture. Vienlīdz labi pazīdams kā baltu, tā slāvu folkloru un mitoloģiju, Infantjevs pievērsies to salīdzinošām studijām, kā arī folkloristikas vēstures problēmām. Viņa disertācija veltīta latviešu un krievu folkloristu sakariem. 1946. gadā Boriss Infantjevs uzsācis darbu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūtā Latviešu un krievu folkloras sakaru pētīšanas sektorā. 1952. gadā ideoloģisku iemeslu dēļ darbu institūtā nācies pamest un turpmākie gadi veltīti pedagoģijai. Izstādi par viņu veidojusi Rita Grīnvalde: http://lfk.lv/boriss-infantjevs/.

Pirms mēneša, 15. augustā, atzīmējām Ritas Drīzules simtgadi. Viņa strādājusi Latviešu folkloras krātuvē no 1954. līdz 1992. gadam un arī pēc aiziešanas pensijā turpinājusi darboties folkloristikā. Viņa devusi ievērojamu ieguldījumu tautasdziesmu pētniecībā: piedalījusies akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā, sastādījusi vairākas tautasdziesmu izlases un publicējusi pētījumus par bāreņu un sērdieņu tautasdziesmām, gadskārtu un ģimenes ieražām, tautasdziesmu valodu un citām tēmām. Izstādi par viņu veidojis Guntis Pakalns: http://lfk.lv/ritadrizule/.

Jaunā LFK izstāžu telpa ir daļa no projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē", kas ieguvis VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" finansējumu.

Shape, arrow Description automatically generated

Pēdējo reizi labots: 14.09.2021 18:36:19