EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Pieminot Ludi Bērziņu

18. septembrī, dažas dienas pēc Ludviga (Luda) Ernesta Bērziņa 150. dzimšanas dienas notika neliela viņam veltīta konference Džūkstes pasaku muzejā. Pulcēšanās notika bijušajā klases telpā, kur apskatāma izstāde ar L. Bērziņa dēla Anša Bērziņa ilustrācijām grāmatai "Aijā, žūžū, lāča bērni". Bija domāts grāmatu tulkot 12 valodās.

Muzeja vadītāja Dita Silava iepazīstināja ar L. Bērziņa veikumu un saistību ar šo ēku – viņš bija A. Lerha-Puškaiša skolnieks. L. Bērziņa vecākā brāļa Roberta Bērziņa mazdēls prāvests Klāvs Bērziņš pastāstīja, kā pie viņa nonācis L. Bērziņa amata krusts, un par ieceri ar piemiņas akmeni iezīmēt Bērziņu māju "Rīpeļu" vietu. Viņš aicināja nezaudēt saikni ar savu dzimto pusi arī tad, ja esi tālu projām pasaulē. Dace Micāne-Zālīte nodeva video sveicienu no L. Bērziņa dibinātās latviešu draudzes Denverā un parādīja daļu no intervijas ar L. Bērziņa mazdēlu Kristapu Keggi. Dace Pole un Gaisma Mukāne iepazīstināja ar Luda Bērziņa fonda veikumu.

LFK pētniece un fondu glabātāja Māra Vīksna pastāstīja par saviem jaunākajiem pētījumiem par L. Bērziņa darbību Skolotāju institūtā, īpaši par džūkstenieku Jāni Taupmani, kas bijis šī institūta kasieris. Otrs stāsts bija par Luda Bērziņa muzeju Dubultos – tā dibināšanu, darbību un likvidēšanu. Guntis Pakalns ar īsu uzrunu vērsās pie klāt esošajiem Džūkstes pamatskolas bērniem, aicinot mācīties no ievērojamu novadnieku dzīves stāstiem.

Konferences dalībnieki kopīgi iestādīja ozolu Pasaku muzeja dārza malā, aizpildot tukšo vietu A. Lerha-Puškaiša stādīto ozolu rindā. Džūkstes kapos tika apmeklētas L. Bērziņa un citu folkloristu kapa vietas.

Pēdējo reizi labots: 25.09.2020 10:55:19