EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Pēterim Birkertam – 140

Pēteris Birkerts

2021. gada 15. janvārī ir 140. jubileja Pēterim Birkertam – latviešu folkloras pētniekam un publicētājam (sakāmvārdi, mīklas, anekdotes), literatūrzinātniekam, psiholoģijas pētniekam, LNB arhitekta Gunāra Birkerta tēvam.

Ironiski lietojot padomju laiku frazeoloģiju, varētu teikt, ka šo jubileju atzīmējam ar "darba uzvarām". Te neliels ieskats par resursiem, ko LU Literatūras folkloras un mākslas institūta darbinieki par P. Birkertu radījuši vai padarījuši ērtāk pieejamus pēdējo gadu laikā.

LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv publicēts P. Birkerta folkloras vākums [855]: 23399 folkloras teksti, 3420 lapaspuses, kas daļēji atšifrētas. Tā ir viņa folkloras arhīva daļa, kas nonākusi LFK. Te ir galvenokārt sakāmvārdi, mīklas, anekdotes un vācēju vēstules, nedaudz arī padomju folklora. P. Birkerta folkloras pieraksti atrodami arī pirmo pēckara folkloras ekspedīciju materiālos – būdams Materiālu vākšanas un kārtošanas sektora vadītājs (1948–1953), viņš organizējis vairākas folkloras ekspedīcijas. Tepat pieejama arī fotogrāfiju kolekcija – galvenokārt no LFK pēckara ekspedīcijām un A. Ancelānes krājuma, arī viņa paša fotografētie attēli.

LU LFMI pētnieku sarakstītajā monogrāfijā "Latviešu folkloristika starpkaru periodā" (Zinātne, 2014) P. Birkerts ir viens no astoņiem zinātniekiem, kam veltīta atsevišķa nodaļa (G. Pakalns, 484. – 509. lpp.), saīsinātā veidā arī šīs grāmatas versijā angļu valodā "Latvian Folkloristics in the Interwar Period" (FFC, 313, 2017). G. Pakalns ir zinātniskais konsultants un pēcvārda autors P. Birkerta grāmatas "Latvju tautas dzīves gudrība" atkārtotam izdevumam (Jānis Roze, 2020). Grāmatas iznākšanai tika veltīts T. Treiberga sagatavotais interviju cikls radio raidījumā "Kultūras Rondo".

LFK bibliotēkā glabājas P. Birkerta grāmatas ar viņa dāvinājuma ierakstiem, kā arī Ināras Leikumas monogrāfija "Pēteris Birkerts. Es laižu savus darbus pasaulē" (2016) ar autores ierakstu – šajā grāmatā ir nozīmīgāko P. Birkerta publicēto un nepublicēto darbu apjomīgi satura pārstāsti.

Šķirklis par P. Birkertu izveidots LU LFMI literatūras nozares virtuālajā resursā literatura.lv. Te pieejama arī viņa nozīmīgāko darbu bibliogrāfija ar saitēm uz LNB digitālo bibliotēku.

Jāpiebilst vēl, ka tajā pat LNB piektajā stāvā, tikai ēkas otrajā pusē – LNB krātuves telpās – glabājas viens no lielākajiem P. Birkerta manuskriptu un dokumentu fondiem un viņa sakāmvārdu kartotēku skapis. Pilnīgāku informāciju par P. Birkerta publikācijām ļauj iegūt LNB elektroniskie katalogi un periodika.lv.

Rakstu sagatavojis Guntis Pakalns


Attēlā: Pēteris Birkerts 4. zinātniskajā ekspedīcijā Siguldas rajonā.

Pēdējo reizi labots: 19.01.2021 08:31:24