EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

Noslēgusies K. Barona konference "Pieredze pilsētā"

2022. gada 9. un 10. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā notika Krišjāņa Barona konference 2022 "Pieredze pilsētā".

Tajā bija klausāmi 25 referāti par dažādām ar pilsētu saistītām tēmām – daudzveidīgām kultūras un mākslas parādībām, folkloru, arhitektūru, zīmēm pilsētā, kopienu dzīvi apkaimēs un citiem jautājumiem. Plenārlekciju “Urbānā solastalģija: Rīgas priekšpilsētu mitināšanās stāsti” lasīja LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula. Kā arī konferences ietvaros kuplā interesentu lokā tika svinēta grāmatas “Dzīve līdzās ostai” (zin. red. Dace Bula) atvēršana.

Liels paldies par izzinošajām un aizraujošajām divām dienām visiem referentiem un klausītājiem!

Konference organizēta Latvijas Zinātnes padomes projekta "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas, vietas mantojums" (lzp-2020/1-0096) un Valsts pētījumu programmas "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvarā.

Neliels foto ieskats konferences norisē.

Pēdējo reizi labots: 14.11.2022 12:33:33