EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Nemateriālais kultūras mantojums klimata pārmaiņu kontekstā

LU LFMI iesaistījies Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” projekta “Zaļais mantojums. Klimata pārmaiņu ietekme uz nemateriālo kultūras mantojumu” (GreenHeritage. The Impact of Climate Change on the Intangible Cultural Heritage, 2022–2025) īstenošanā. Projekta mērķis ir izstrādāt holistisku, inovatīvu un iekļaujošu pieeju, lai izprastu klimata pārmaiņu tiešo un netiešo ietekmi uz nemateriālo kultūras mantojumu. Ar pētījuma rezultātiem un tēmu, kurai Eiropā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, plānots iepazīstināt gan plašāku sabiedrību, gan īpaši akadēmisko vidi – studentus un pētniekus. Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas problēmas klimata pārmaiņu kontekstā tiks diskutētas ar dažāda līmeņa politiku veidotājiem un sabiedrisko sektoru. Projektu koordinē Itālijas Republikas Nacionālā pētniecības padome (Consiglio Nazionale delle Ricerche), projekta konsorcijā iesaistītas arī citas partnerinstitūcijas no Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Beļģijas.

LU LFMI darba grupas pārziņā ir situācijas izpēte Eiropas Savienībā, apzinot klimata pārmaiņu iespaidā apdraudētos nemateriālā kultūras mantojuma elementus, līdzšinējās nemateriālā kultūras mantojuma definīcijas Eiropas valstu tiesību aktos, kā arī eksistējošos risinājumus vietēja, nacionāla un Eiropas līmeņa politikas dokumentos. LU LFMI pētnieku grupā darbojas: Rita Grīnvalde (Latvijas koordinatore konsorcijā), Kitija Balcare, Elīna Gailīte, Sandis Laime un Anita Vaivade. 2023. gadā LU LFMI sadarbībā ar partneriem izstrādās primāro un sekundāro pētniecisko datu vākšanas un interpretēšanas metodoloģiju, sniegs problēmu analīzi un veiks prelimināru datu kartēšanu. Turpmākajā projekta posmā (līdz 2025. gadam) LU LFMI iesaistīsies arī citu darba grupu aktivitāšu īstenošanā.

Projekta mājas lapa: https://greenheritage-project.eu/

Foto: Wikimedia Commons.

Pēdējo reizi labots: 01.03.2023 15:26:10