EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Maija dziedājumu tradīcija Latgalē

Autors: Aigars Lielbārdis

Maija dziedājumu tradīcija Eiropā aizsākās 19. gadsimta pirmajā pusē, savukārt Latvijā – 19. gadsimta otrajā pusē, galvenokārt katoliskajos novados – Latgalē un Augšzemē, izplatības un dinamikas pilnbriedu sasniedzot 20. gadsimta 30. gados.

Mūsdienās tradīcija joprojām ir nozīmīgs elements Latgales kultūrainavā – maija vakaros pie ceļmalu, kapsētu krustiem un baznīcās pulcējas apkārtnes ļaudis, lai ar dziesmām un lūgšanām godinātu Jaunavu Mariju. Lauka pētījums ietvēra tradīcijas izplatības apzināšanu, maija dziedājumu izpildījuma dokumentēšanu un ceļmalu krustu fotofiksāciju.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042 "Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika".

Pēdējo reizi labots: 20.10.2016 13:01:43