EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Ludim Bērziņam – 150

2020. gada 14. septembrī 150 gadu jubileja folkloristam, teologam, pedagogam, dzejniekam, literatūrvēsturniekam profesoram Ludim Bērziņam (1870–1965). Viņš ir bijis viens no izcilākajiem teorētiķiem tautasdziesmu metrikas un stilistikas pētniecībā, folkloras vācējs, kurš "Latvju dainām" devis vairāk nekā 2000 dziesmu, pirmais teicēju dziedājuma un stāstījuma demonstrētājs plašākai publikai Latvijā, pirmais un vienīgais, kas līdz 1940. gadam atvedis ekskursijā uz Latviešu folkloras krātuvi Latvijas Universitātes studentus. Viņš ir aktīvi un lietpratīgi aicinājis savus Rīgas Skolotāju institūta audzēkņus un studentus pierakstīt un krāt garamantas. Viņa paša kolekcijā LFK [867] ir pavisam 7595 folkloras tekstu varianti.

2007. gadā, Latviešu folkloras krātuves sagatavots, publicēts Luža Bērziņa manuskripts "Greznas dziesmas" (R.: Zinātne, 2017 [1942]). Pētījums tapis Otrā pasaules kara gados un vēstī par Baltijas vācu garīdznieku devumu latviešu folkloras vākšanā, krāšanā un publicēšanā. Bērziņa darbība un nopelni pēdējā gadu desmitā apcerēta vairākos izdevumos, tai skaitā kolektīvajās zinātniskajās monogrāfijās "Latviešu folkloristika starpkaru periodā" (2014) un "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē" (2019).

Folkloristi 12. septembrī "mūsdienu Baronu" ceļa posmā no Lanceniekiem līdz Lestenei nesīs sveicienus dižajam jubilāram Džūkstes kapsētā, kur trimdā (ASV, Denverā) mirušais dainologs no 1997. gadā kopā ar dzīvesbiedri pārbedīts blakus saviem vecākiem. Dzimšanas dienā, 14. septembrī, Irlavā, kur viņš apguvis pedagoga gudrības, notiks fonda "Viegli" rīkots sarunu vakars "Skolotājs ir Personība". 18. septembrī Džūkstes Pasaku muzejā pasākums "Ludim Bērziņam – 150", kurā piedalīsies arī Latviešu folkloras krātuves pētnieki.

Pēdējo reizi labots: 11.09.2020 11:26:04