EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Loisas Kalbas lekcija par Rīgas mikrorajoniem

17. maijā plkst. 13.00 LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītavā notiks pilsētvides vēstures pētnieces Loisas Kalbas (Lois Kalb) vieslekcija “Uncommonly Modern: Property, Intimacy and Mass Housing in Late and post-Soviet Riga (1970-2000)” (“Neparasti moderni: īpašums, intimitāte un masu mājokļi vēlīnajā padomju un postpadomju Rīgā (1970–2000)).

Loisa Kalba ir Vēstures nodaļas doktorantūras pētniece Eiropas Universitātes institūtā Florencē. Viņu interesē pilsētvides politika un ekonomika un jo īpaši vēlīnā padomju perioda masu mājokļu apkaimes. Viņas pašreizējā pētnieciskajā projektā saskaras vēstures un antropoloģijas pieejas, aplūkojot mainīgās attiecības starp īpašuma formām, intimitāti un sociālo dzīvi Rīgas mikrorajonos padomju perioda pēdējās desmitgadēs un pārejas posmā 20. gadsimta 90. gados.

Lektore iepazīstinās ar atsevišķām daļām no sava doktorantūras projekta par masu mājokļiem un pilsētvides sociālajām pārmaiņām vēlīnajā sociālismā un postpadomju Rīgā 20. gadsimta 70., 80. un 90. gados. Viņa aplūkos transformējošo dinamiku starp plaša mēroga politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, pilsētvides apbūvi un ikdienas sociālo dzīvi. Analizējot dažādus masu dzīvojamo ēku rajonu aspektus, piemēram, mājokļu uzturēšana un remonts, dzīvokļu sadale un ģimenes dzīve, pētniece meklēs agrīnās īpašuma attiecības. Lekcijā tiek izvirzīti daži provizoriski secinājumi par to, ko šādas īpašuma attiecības var pastāstīt par postsociālisma pāreju Rīgā, par mājokļu privatizāciju un cilvēku ikdienas dzīvi, kas laika gaitā kļuvusi aizvien privātāka.

Lekcija notiks angļu valodā. Interesenti laipni aicināti!

Foto – no Loisas Kalbas personīgā arhīva


Loisas Kalbas vizīti atbalsta Eiropas Universitātes institūts Florencē. Vieslekciju organizē LU LFMI, sadarbojoties pētniekiem no zinātniskajiem projektiem “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums” (Nr. lzp-2020/1-0096) un “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) – semināru cikla “Identitāšu ainavas” ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 06.06.2023 14:20:04