EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference

Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" 10. - 11. martā piedalīsies 16 LU LFMI pētnieki. Skatītāju skaits konferencē ir ierobežots, tomēr tās ieraksts būs pieejams pēc konferences. Konferences programma un Zoom saites uz konferenci skatāmas šeit.

10. martā sekcijā "Padomju periods literatūrā" uzstājas Jānis Oga ar pētījumu "Ārzemju ceļojumu iespaidu atspoguļojums Zigmunda Skujiņa romānā "Gulta ar zelta kāju"".

Sekcijā "Literatūra līdz 1940. gadam" uzstājas Pauls Daija ar pētījumu "Kārlis Vatsons latviešu literārās kultūras vēsturē".

Savukārt Sanitas Reinsones vadītajā sekcijā "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: pieredze un sadarbība" uzstājas Eva Eglāja-Kristsone un Signe Raudive ar pētījumu "Digitālās biogrāfijas zināšanu apmaiņai un pētniecībai: literatura.lv piemērs", Elīna Gailīte, Sandis Laime un Sanita Reinsone ar pētījumu "No arhīva manuskripta līdz tekstu korpusam: garamantas.lv piemērs".
Dienas noslēgumā seminārs un diskusija "Humanitāro zinātņu digitālo resursu plašāka izmantojuma iespējas", kuru vada Valts Ernštreits un Sanita Reinsone.
11. martā sekcijā "Sociālo un humanitāro zinātņu krustpunkti" uzstājas Justīne Jaudzema ar pētījumu "Pandēmijas laika dienasgrāmatu krājuma veidošana".
Ilzes Ļaksas-Timinskas vadītajā sekcijā "Literatūras kartēšana" uzstājas Ilze Ļaksa-Timinska ar pētījumu "Revolūcijas [ne]poētika: Alvila Cepļa romāni", Madara Eversone ar pētījumu "Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucienu sociālpolitiskie aspekti un tendences 20. gadsimta 70. un 80. gados" un Inguna Daukste-Silasproģe ar pētījumu "Jelgavas meitene pasaulē: ieskats rakstnieces Indras Gubiņas dzīves ģeogrāfijā".
Sekcijā "Liepājas kultūras pētniecība" uzstājas Simona Sofija Valke ar pētījumu "Liepājas sabiedriskās bibliotēkas (1777–1799) revolucionārā literatūra".
Sekcijā "Latvijas teātra vēsture un aktualitātes" uzstājas Dita Jonīte ar pētījumu "Laikmetīgā deja: jēdziena definēšanas problēma Latvijā" un Ieva Rodiņa ar pētījumu "Jaunu formu meklējumi e-teātrī: pandēmijas laika pieredze".
Sekcijā "Teātris: procesi un definīcija" uzstājas Edīte Tišheizere ar pētījumu "Telpa: koncepcijas un definēšanas iespējas".
Un sekcijā "Kultūras vēstures pētniecība" uzstājas Rita Grīnvalde ar pētījumu "Krišjāņa Barona jubileju fenomens latviešu folkloristikā".

Konferenci rīko Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu un Vītauta Dižā Universitāti.

Pēdējo reizi labots: 05.03.2021 14:37:23