EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās

Apgādā “Zinātne” izdota LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieces Dr. habil. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskā monogrāfija “Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās”. Tēmas izpētei autore veltījusi vairāk nekā 20 gadu.

Līdzšinējos teorētiskajos klasisko tautasdziesmu pētījumos īpaši nav akcentēts semantiskais aspekts kā atsevišķa tekstu pētniecības joma. Jaunajā pētījumā īsi apskatītas tautasdziesmu valodas kā specifizētas folkloras apakšvalodas galvenās pazīmes, to pētīšanas gaita un nozīmīgākie pētnieki, iezīmētas arī pēdējo desmitgažu aktuālākās folkloras pētniecības metodes. Darba sešās nodaļās analizēti gan dabas tēli ̶ liepa, vēzis, lācis, gulbis, līdaka, saule, gan tautasdziesmu valodas īpašie vārdu savienojumi ̶ baltā liepa, melnais lācis, skrietin skrēja u. c.

Pētījums īpaši noderīgs folkloristikas un valodniecības studentiem, zinātniekiem, taču saistošs ikvienam, kas interesējas par latviešu folkloru. Grāmata sagatavota Valsts pētījumu programmas “Letonika ̶ Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekta Nr. 4 “Kultūra un identitāte Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ietvaros un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Pēdējo reizi labots: 01.11.2016 11:48:09