EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

LU Studentu zinātniskā konference "Initium"

"Pasaules plašums mērāms zināšanās – cik lielas zināšanas, tik plaša pasaule. Ar katru iesaisti, katru dalīšanos, tiek atklāti ne tik vien savi, bet arī kāda cita jauni ceļi, kas nereti var kļūt par ikdienas gaitām. Pasaule apkārt – tā ir kā ikdiena. Tāpat kā zināšanas. Katru dienu tās tiek izmantotas, katru dienu notiek uz zināšanām un nezināmā balstīti atklājumi, un vide ap cilvēkiem mainās. Pastāvēs, kas mainīsies, tāpēc ir svarīgi dalīties ar idejām. Dalīties savā starpā, lai cilvēks kļūtu cilvēcīgs."

Jau trešo gadu studentiem tiek dota iespēja dalīties ar savām zināšanām LU Studentu zinātniskā konferencē, kurā dalību var ņemt arī citu augstskolu studenti. Trešā konference "Initium" norisinās no 27. līdz 28. novembrim. Sociālo zinātņu sekcijā ar priekšlasījumu "Digitālā arhīva Garamantas.lv izmantošana latviešu valodas un literatūras stundās Latvijas skolās" piedalās Latviešu folkloras krātuves asistente Zaiga Birste.

Programma.

Pētījuma anotācija:

Pētījuma mērķis: Noskaidrot iemeslus digitālā arhīva Garamantas.lv izmantošanai, neizmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās Latvijas skolās.

Pētījuma aktualitāte: Digitālie resursi humanitāro zinātņu jomā ir bagātīgi un pieejami, tos izmantojot var daudzveidot latviešu valodas un literatūras apguvi mācību stundās, tomēr liela daļa skolotāju šo iespēju neizmanto. Pētījumā meklēta atbilde uz jautājumu, kādi ir iemesli digitālā arhīva Garamantas.lv izmantošanai un neizmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās? Ar pētījumā veiktajiem secinājumiem varētu izteikt priekšlikumus arhīva darbības uzlabošanai ar izglītību saistītajos aspektos.

Pētījuma tēmas līdzšinējais izpētes stāvoklis: Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros ir secināts, ka mācību stundās digitālie resursi tiek maz izmantoti. Darba autore vēlējās šo problēmu apskatīt latviešu valodas un literatūras stundu apgūšanas kontekstā Latvijā.

Pētījuma metodes: Teorētiskās literatūras izpēte, aptaujas anketas izstrāde, iegūto datu apstrāde un analīze.

Pētījums ir neeksperimentāls, kvalitatīvais, lietišķais, aprakstošais aptauju pētījums. Ģenerālkopa – visi Latvijas latviešu valodas un literatūras skolotāji; izlases veids – nevarbūtīgā izlase, ērtuma metode.


Pētījumā iegūtie secinājumi (galvenie):

1. Iemesli digitāla arhīva neizmantošanai: skolotāju zināšanu trūkums darbā ar digitālajiem resursiem kā tādiem; tas, ka lielākā daļa skolotāju nemaz nezina par vietnes Garamantas.lv eksistenci, vai, ja zina, tad neizmanto; skolotājiem pietrūkst laika, lai digitāla arhīva materiālus pielāgotu latviešu valodas un literatūras stundām.
2. Vietnes neizmantošanu veicina tas, ka skolotājiem nav laika pašiem atlasīt un piemērot materiālus stundām. Vietnes izmantošanu veicinātu tas, ja tur atrastos uzreiz gatavi materiāli, kas atvieglotu skolotāju darbu.
3. Iemesli digitālā arhīva izmantošanai: vietnē Garamantas.lv ir viegli atrast interesējošus materiālus, vietni ir viegli atrast tīmeklī.
4. Vietnes mērķtiecīgāka popularizēšana veicinātu interesi izmantot šo resursu arī tiem skolotājiem, kuriem mēdz pietrūkt laika digitālos resursus piemērot mācību stundām.

Pēdējo reizi labots: 25.11.2021 10:01:17