EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Krišjāņa Barona konference 2022 “Pieredze pilsētā”

2022. gada 9. un 10. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks Krišjāņa Barona konference “Pieredze pilsētā”. Tajā būs klausāmi 25 referāti par dažādām ar pilsētu saistītām tēmām – daudzveidīgām kultūras un mākslas parādībām, folkloru, arhitektūru, zīmēm pilsētā, kopienu dzīvi apkaimēs un citiem jautājumiem. Plenārlekciju “Urbānā solastalģija: Rīgas priekšpilsētu mitināšanās stāsti” lasīs LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula. Pirmās dienas noslēgumā notiks kolektīvās monogrāfijas “Dzīve līdzās ostai” (zin. red. Dace Bula) atvēršana, savukārt otrās dienas noslēgumā visi interesenti būs aicināti pievienoties pētniekiem nelielā pastaigā pa Pārdaugavu.

Konferences programma pieejama te.

Referātu kopsavilkumi pieejami te.

Pieteiktie referāti rosina uz padziļinātu un daudzpusīgu pilsētvides izpēti, dažādu pētnieku pieredzes paušanu, aicina sabiedrību, sevišķi pilsētas apkaimju grupas, iesaistīties kopējā sarunā par pilsētvidi un urbāno dzīvesveidu. Konferences dalībnieki pārstāv daudzas nozīmīgas Latvijas izglītības un zinātnes iestādes: Latvijas Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Liepājas Universitāti, Valsts izglītības satura centru.

Konference organizēta Latvijas Zinātnes padomes projekta "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas, vietas mantojums" (lzp-2020/1-0096) un Valsts pētījumu programmas "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvarā.


Pēdējo reizi labots: 31.10.2022 12:57:34