EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

Klajā nāk Aigara Lielbārža monogrāfija “Latviešu buramvārdi. Teksti, tradīcijas, konteksti”

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds klajā laidis pētnieka Aigara Lielbārža monogrāfiju, kuras centrā ir latviešu buramvārdi, vārdošanas un dziedināšanas tradīcijas un šo tekstu un tradīciju veidojošie un ietekmējošie dažādie konteksti.

“Monogrāfijā aplūkoti galvenokārt tie jautājumi, kas gan man kā autoram personīgi bijuši saistoši vai arī neizzināti, gan arī raisījuši plašākas sabiedrības interesi, piemēram, buramvārdu senums, tekstu cilme, ietekmes un tekstu pārceļošana, baznīcas monopols un reliģiju ietekme uz tautas tradīcijām, pirmskristietības un kristietības tradīciju un tekstu attieksmes, tradīcijas sociālās un ekonomiskās robežas, padomju ideoloģijas ietekme uz vārdošanas tradīcijām un to pētniecību, dziedniecības popularitāte mūsdienās u. c.,” tā autors.

Buramvārdi ir rakstītas un verbālas formulas, tekstu kopas, kurām tiek piedēvēts neparasts, pārdabisks spēks kāda mērķa sasniegšanā (dziedināt, kaitēt, izlūgties, saistīt), ietekmēt dabas un sociālas parādības, savstarpējas attiecības, panākt labvēlīgu rezultātu utt. Buramvārdu tradīcija ir šo tekstu izmantojums, ko nosaka formulu pārmantojamība, to lietojuma konteksti, funkcionalitāte un iesaistītās personas (lietotāji). Savukārt buramvārdu tradīciju uztur vai tajā iekļaujas citas tradīcijas vai tradīciju kopas un saistītie žanri (tautas medicīna, ticējumi, teikas), kas, saturiski papildinot cita citu, veido vienotu pasaules uztveri un kultūrpieredzi kā ļaudīm pagātnē, tā arī mūsdienās. Lai arī individuālās pieredzes ir atšķirīgas un katra ir unikāla, tomēr tām ir vienojošas pazīmes, kas ļauj tās uzlūkot un analizēt kā vienotu tradīciju.

Grāmatas vāka noformējumam izmantots zīmējums krusta rozes apvārdošanai. "Rožu vārdi" ir viena no lielākajām tekstu grupām latviešu buramvārdu korpusā un saistāma gan ar rakstu, gan mutvārdu tradīciju.

Dr. philol. Aigars Lielbārdis, LU LFMI pētnieks, grāmatu un materiālu krājumu “150. kolekcija. Buramvārdi” (2020), “Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945” (2015), “Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās” (LU LFMI, 2014), “Psalmu dziedāšana Latgalē” (LFMI, 2012) un “Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka” (LFMI, 2011) autors un līdzautors.

Monogrāfija sagatavota Eiropas Reģionālās attīstības fonda pēcdoktorantūras projektā “Latviešu buramvārdu digitālais katalogs” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217), izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Cena: 8,00 EUR

Grāmatu iegādāties iespējams LU LFMI (Mūkusalas ielā 3), vai rakstot uz: apgads@lulfmi.lv.

Pēdējo reizi labots: 20.03.2024 13:29:55