EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

K. Barona konference "Folklora un atmoda" 28.–29.10.2021.

Krišjāņa Barona konference, ko ik gadu rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, šogad veltīta folkloras un atmodas attieksmēm, kā arī personības, sabiedrības un politiskās varas rīcību analītiskam izvērtējumam Trešās atmodas kontekstā.

Valstiskuma un neatkarības atgūšanā liela nozīme bija kultūras pārstāvju aktivitātēm un plašas sabiedrības iesaistei sociālpolitiskos notikumos 20. gadsimta 80. gados. Atmodas vērtību pamatā bija pašnoteikšanās centieni un kultūras mantojumā balstīti identitātes apliecinājumi. Par nozīmīgu nacionālas piederības izpausmi kļuva latviešu folklorā un pagātnē sakņotu vērtību izmantojums, kas dažādās formās un saturiskajā piepildījumā caurauda gan plašas sabiedrības, gan individuālās rīcības.

Pagātnes mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību aktualizēšanā nozīmīga loma Trešās atmodas periodā bija arī kultūrpētniecības iestādēm, tostarp toreizējā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras daļai (šobrīd Latviešu folkloras krātuve). Teicēju koncerts jeb tautas mūzikas pēcpusdiena Dailes teātrī 1978. gadā, Krišjānim Baronam veltītās pēcpusdienas, gatavojoties viņa 150. jubilejai, un vēlāk ikgadējā zinātniskā konference kļuva par pulcēšanās vietu daudziem Trešās atmodas un valstiskās brīvības ideju atbalstītājiem.

Šā gada konferencē "Folklora un atmoda" piedalīsies 16 referenti no dažādām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Plenārsēdēs priekšlasījumus sniegs Guntis Šmidchens (Vašingtonas Universitāte Sietlā, ASV) un Valdis Muktupāvels (LU Humanitāro zinātņu fakultāte), pievēršoties folkloristikas pētniecības un personīgās pieredzes izvērtējumam atmodas periodā.

Konference notiks 2021. gada 28. un 29. oktobrī tiešsaistes platformā Zoom, tās norise tiks raidīta arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Facebook lapā. Konferences klausītājus, kuri vēlēsies sekot līdzi un piedalīties diskusijās platformā Zoom, lūgums dalību pieteikt elektroniski līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu: https://ej.uz/Barondiena2021.

Konferences programma.

Kontakti saziņai: kr.barons2021@gmail.com; aigars.lielbardis@lulfmi.lv.


Konference tiek rīkota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis".


Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 12:50:34