EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

Iznācis akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 12. sējums “Kāzas. 2. daļa”

Iznācis akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 12. sējums – “Kāzas. 2. daļa”, kas noslēdz kāzu godiem veltīto dziesmu publicēšanu. Tas ietver 107572 dziesmas – apdziedāšanās dziesmas; ar mičošanas, apdāvināšanas, guldināšanas un citām kāzu ieražām saistītas dziesmas.

Akadēmiskais izdevums “Latviešu tautasdziesmas” (Ltdz) ir Latviešu folkloras krātuvē (LFK) sakrātās tautasdziesmu kolekcijas pilnizdevums. LFK arhīvā glabājas lielākā latviešu tautasdziesmu kolekcija – aptuveni 1 miljons tautasdziesmu tekstu, kas savākti pēc Krišjāņa Barona sakārtoto “Latvju dainu” (apmēram 219 000 tekstu) iznākšanas, un kopā ar tām atspoguļo dziesmu tradīcijas dzīvi tautā vairāk nekā 100 gadu garumā.

Latviešu kāzas ir tradīcijām bagātākie cilvēka mūža godi, un to apliecina arī tautasdziesmas – teju piektdaļa no visa LFK dziesmu pūra ir attiecināmas uz kāzu godiem. To publicēšanai bija nepieciešami divi sējumi. 2018. gadā izdotajā 11. sējumā “Kāzas. 1. daļa” publicētās tautasdziesmas apdzied kāzu sākumu: līgavas izdevas, pūra vešanu, kāzu braucienu, te atrodamas arī mielasta un dzīru dziesmas. Nule iznākušais 12. sējums, kurā ietverta lielākā kāzu dziesmu daļa – 107 572 variantu -turpina aizsākto ar apdziedāšanās dziesmām, mičošanu, guldināšanu un modināšanu, savstarpēju apdāvināšanu, novada raudzīšanu un citiem rituālus pavadošiem tekstiem. Grāmatas beigās pievienotais satura rādītājs no “Latvju dainām” līdz ar sējumā publicētajām dziesmām ļauj gūt ieskatu par kāzu ceremonijas izmaiņām laika gaitā. Šajā sējumā arī turpināta iepriekš aizsāktā prakse ievietot atpakaļ pēc satura un funkcijas piederīgā vietā dziesmas, ko Krišjānis Barons, publicējot “Latvju dainas” nodalījis atsevišķi nerātnajās dziesmās, piemēram, apdziedot kāziniekus vai to uzvedību, komentējot guldināšanas rituālu u.c.

Sējumam iznākot, pieminam nu jau mūžībā aizgājušos akadēmiskā izdevuma līdzstrādniekus: sējuma zinātnisko vadītāju folkloristi Baibu Krogzemi–Mosgordu (1966–1921) un mākslinieku Daini Rožkalnu (1928–2018), kas arī piedalījušies šīs grāmatas tapšanā.

Ltdz 12. sējums tapis sadarbībā ar izdevniecību “Zinātne”. To iespējams iegādāties grāmatnīcās visā Latvijā, bet no 3. līdz 9.jūlijam arī izdevniecības "Zinātne" grāmatu teltī Dziesmu svētku tirdziņā Vērmanes dārzā.

Pēdējo reizi labots: 11.07.2023 16:24:03