EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

In memoriam. Baiba Krogzeme-Mosgorda

2021. gada 21. maijā mūžībā devusies folkloriste Baiba Krogzeme-Mosgorda (11.12.1966.–21.05.2021.). Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda bija LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadošā pētniece, akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" zinātniskā vadītāja, tradicionālās un mūsdienu kultūras vērtētāja un pētniece.

Filoloģijas studijas Baiba Krogzeme-Mosgorda uzsāka pēc Rīgas 64. vidusskolas Teātra klases absolvēšanas. Latvijas Universitātē viņa izstrādāja disertāciju par skolēnu atmiņu albumu tradīciju sociālajā un kultūras kontekstā, 2005. gadā iegūstot filoloģijas zinātņu doktora grādu. Promocijas pētījums publicēts grāmatā – zinātniskajā monogrāfijā "Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā" (2013).

Darba gaitas Latviešu folkloras krātuvē Baiba aizsāka līdztekus studijām. 1989. gadā viņa bija vecākā laborante toreizējā LZA Valodas un literatūras institūtā, vēlāk asistente, pētniece un vadošā pētniece. Viņas nopelns ir fundamentālā latviešu tautasdziesmu izdevuma, kura sagatavošanā strādājušas vairākas folkloristu paaudzes, turpināšana – dziesmu kārtošana, rediģēšana, redakcijas darba organizēšana, zinātnisko apcerējumu rakstīšana, arī finansējuma piesaiste un jauno kolēģu apmācība.

Zinātnieces uzmanības lokā ir bijuši tautas rokraksti kā kultūras vērtība, folkloristikas vēsture (literatūrzinātniskā pieeja folkloras izpētē, akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma tapšana, tai skaitā ilustrāciju aspekts, nozare politiski ideoloģisko nosacījumu varā) un Latviešu folkloras krātuves kolekciju izpēte (LU studentu veikums). Baiba piedalījusies folkloras ekspedīcijās, publicējusi zinātniskus rakstus, ar rūpīgi izstrādātiem referātiem bagātinājusi Latvijas un starptautiskās zinātniskās konferences. Viņa lasījusi lekciju kursus par latviešu folkloru, tās žanriem Latvijas Universitātē un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī trimdas latviešu sabiedrībā ASV. Viņa bijusi kuratore ar folkloras tematiku saistītām mākslas izstādēm (īpaši iedziļinoties grafiķa Daiņa Rožkalna daiļradē), veikusi arī administratīvos pienākumus zinātniskās sekretāres amatā LU LFMI. Ikvienu darbu Baiba veica ar lielu atbildības izjūtu, akurāti un smalkjūtīgi.

Institūta kolēģi un draugu loks atcerēsies Baibu kā labestīgu, humora pilnu cilvēku, kā aizrautīgu, erudītu sarunu biedri, kuru interesēja dzīve tās daudzveidībā: ne vien folklora, bet arī literatūra, māksla, teātris. Viņa patiesi rūpējās par cilvēkiem līdzās – krātuvē un ārpus tās.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta kolēģi skumst par Baibas zaudējumu. Paužam visdziļāko līdzjūtību ģimenei.


Pēdējo reizi labots: 23.05.2021 15:06:07