EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Aicinājums pieteikt priekšlasījumus Krišjānim Baronam veltītai konferencei “Folklora un atmoda”

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve aicina piedalīties ikgadējā Krišjāņa Barona zinātniskajā konferencē, kas notiks 2021. gada 27.– 28. oktobrī. Konferences tematika būs veltīta Trešās atmodas un folkloras attieksmēm, pievēršoties personības, sabiedrības un politiskās varas rīcību analītiskam izvērtējumam.

Valstiskuma un neatkarības atgūšana bija iespējama pateicoties kultūras pārstāvju aktivitātēm un plašas sabiedrības iesaistei sociālpolitiskos notikumos 20. gs. 80. gados. Atmodas vērtību pamatā bija pašnoteikšanās centieni un kultūras mantojumā balstīti identitātes apliecinājumi. Par nozīmīgu nacionālas piederības izpausmi kļuva latviešu folklorā un pagātnē sakņotu vērtību izmantojums, kas dažādās formās un satura piepildījumā caurauda gan plašas sabiedrības, gan individuālās rīcības.

Nacionālās pagātnes un tradicionālās kultūras vērtību aktualizēšanā un izplatīšanā nozīmīga loma Trešās atmodas periodā bija arī kultūrpētniecības iestādēm, tostarp LZA Valodas un literatūras institūta Folkloras sektoram (šobrīd Latviešu folkloras krātuve). Teicēju koncerts jeb “tautas mūzikas pēcpusdiena” Dailes teātrī 1978. gadā, Barondienu ikgadējā zinātniskā konference un tai sekojošie tautas mūzikas koncerti kļuva par pulcēšanās vietu daudziem atmodas ideju atbalstītājiem un virzītājiem. Krātuves organizētās folkloras vākšanas ekspedīcijas iedrošināja un radīja aicinājumu arī citiem pievērsties tradicionālo kultūras vērtību apzināšanai, dokumentēšanai un saglabāšanai.

Aicinājums pieteikt konferencei akadēmiskus priekšlasījumus, ietverot šādus ar Trešās atmodas tematiku saistītus jautājumus:

– atmoda, folklora un personība;
– tradicionālā kultūra, valoda, mūzika un identitāte;
– folkloras apzināšana un dokumentēšana;
– diskursa maiņa latviešu folkloristikā;
– padomju vara un folkloras reprezentācija;
– folklorisms un dzīvesveids;
– Trešā atmoda iepriekšējo divu atmodu kontekstā.

Pieteikumus jāiesūta elektroniski: https://ej.uz/Barons2021 līdz šā gada 14. maijam.

Konferences norise paredzēta elektroniskajā platformā Zoom, priekšlasījumi tiks ierakstīti, un to kopsavilkumi publicēti elektroniski, darba valoda – latviešu.

Ziņas par priekšlasījumu iekļaušanu konferences programmā tiks sniegtas mēneša laikā pēc pieteikumu saņemšanas.

Saziņai: Aigars Lielbārdis, e-pasts: Kr.Barons2021@gmail.com


Foto: Vaira Strautniece, 1986. gads, LFK 2184, 276n

Pēdējo reizi labots: 08.04.2021 11:50:24