EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Daudz laimes!

5. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniekam Dr. philol. Gatim Ozoliņam 50. dzimšanas diena. Par jubilāru var teikt – klusie ūdeņi dziļi. Rūpīgi un neatlaidīgi strādājot, iedziļinoties folkloras kolekcijās un tekstu vēstījumos, tapuši zinātniski referāti, raksti, nodaļas kolektīvajās zinātniskajās monogrāfijās un vairākas grāmatas. Gata Ozoliņa sagatavots un komentēts, 2010. gadā sērijā "Folkloristikas bibliotēka" tika izdots Jāņa Alberta Jansona starpkaru perioda pētījums "Latviešu masku gājieni", savukārt sērijā "Novadu folklora" iznākušas Gata Ozoliņa grāmatas "Ērgļu vērtums" (2017) un "Liezēres vērtums" (2021). Šogad klajā nāks grāmata "Kaives stāsti".

Gata Ozoliņa disertācija "Latviešu tautasdziesmu totēmiskā simbolika (radību, krustību un kāzu rituāli)", kas aizstāvēta 2006. gadā, veltīta mitoloģijas izzināšanai. Taču turpmākajos gados zinātnieka intereses sakuplojušas: viņš veicis pētījumus folkloristikas vēsturē, lūkojis izprast neopagānisma prakses, analizējis Pirmā pasaules kara liecības folklorā, daudz uzmanības veltījis dzimto Ērgļu un citu Vidzemes novadu folklorai un vēsturei, īstenojis individuālos lauka pētījumus un organizējis LU LFMI Latviešu folkloras krātuves zinātnisko ekspedīciju Sēlijā (2018). Būdams Daugavpils Universitātes mācībspēks, iepazīstinājis ar folkloru un tās pētniecību studentus. Pašlaik Gatis Ozoliņš ir LU LFMI pētnieciskā projekta "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums" vadītājs, kā arī Latvijas Zinātnes padomes humanitāro un mākslas zinātņu nozaru eksperts.

Gatim ir arī vaļasprieki, un viens no tiem – dravniecība. Ar viņa bišu vākto medu citu folkloristu dienas ir tapušas saldākas.

Daudz laimes krietnajam kolēģim!

Pēdējo reizi labots: 05.05.2022 07:17:38