EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Borisa Putilova un Kirila Čistova simtgadei veltītie zinātniskie lasījumi Sanktpēterburgā

No 14. līdz 16. novembrim Sanktpēterburgā norisinājās Krievijas Zinātņu akadēmijas Antropoloģijas un etnogrāfijas muzeja, Krievu literatūras institūta un Sanktpēterburgas Zinātniskā centra organizētie piektie Borisam Putilovam un Kirilam Čistovam veltītie zinātniskie lasījumi, ar kuriem šogad tika svinēta abu krievu folkloristikas klasiķu simtgade.

Konferencē ar referātiem piedalījās LU LFMI LFK pētnieki Toms Ķencis (The Invention of Soviet Latvia) un Baiba Krogzeme-Mosgorda (Soviet and Post-Soviet History of the Largest Latvian Folk Song Edition).

Konference bija veltīta vēlā sociālisma un postsociālisma folkloristikai. Priekšlasījumos tika pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā Putilova un Čistova pētījumu ietekme mūsdienu folkloristikā, padomju akadēmiskais mantojums postpadomju folkloristikā un etnogrāfijā, tradicionālā kultūra un tās mūsdienu transformācijas, mūsdienu folkloristikas un etnogrāfijas metodoloģija, lauka pētījumi vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, antropoloģiskā un folkloriskā pieeja pilsētas izpētē, reliģijas antropoloģija, atmiņas antropoloģija, mūsdienu etnomuzikoloģijas problēmas u.c.

Konferences programma pieejama ŠEIT.

Pēdējo reizi labots: 20.11.2019 09:28:14