EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Atskats uz SIEF Rituāla gada darba grupas konferenci "Komercija un tradīcijas"

LU LFMI Latviešu folkloras krātuve šā gada 1.–4. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkoja Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrības (SIEF, International Society of Ethnology and Folklore) Rituāla gada pētnieku grupas (The Ritual Year Working Group) ikgadējo zinātnisko konferenci, un šoreiz tēma bija “Komercija un tradīcijas” (Commerce and Traditions). Konference bija veltīta komercijas un tradicionālās kultūras savstarpējām attieksmēm, un tās mērķis bija izvērtēt komercijas ietekmi uz tradīcijām un tās radītajām gan pozitīvajām, gan negatīvajām izmaiņām sabiedrības ieradumos un kultūras mantojumā kā pagātnē, tā arī mūsdienās. Pētnieki konferencē bija aicināti īpaši pievērsties tēmām un jautājumiem, kas atklāj komercijas klātbūtni tradicionālās kultūras norisēs un procesos; izvērtēt komercijas nozīmi tradīciju saglabāšanā, tostarp nacionālo, reliģisko un valsts svētku pastāvēšanā; kā arī analizēt Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi uz svētku tradīcijām.

Konferences satura dažādība un plašais referentu loks apliecināja, ka mūsdienās arvien uzskatāmāk dažādu svētku norisē un saturā ir vērojama gan slēpta, gan atklāta komercija. Lai arī mūsdienās sabiedrībā raisās iebildes pret dažādu svētku, tostarp reliģisko, pārlieku lielo sasaisti ar komerciju, tomēr vēsturiski tirdzniecības iespējas dažādos pasākumos palīdzējušas saglabāt un popularizēt tradīcijas, kas citādi, iespējams, būtu zudušas, tādējādi sniedzot arī iespēju attīstīties amatnieku tradicionālajiem arodiem. Arī mūsdienu digitālajā un sociālās tīklošanās laikmetā komercijai ir būtiska nozīme gan esošo tradīciju saglabāšanā, stiprināšanā, gan jaunu radīšanā.

Konferences norise bija paredzēta pamatā kā klātienes pasākums Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus un vienlaikus nodrošinot tiešsaistes prezentāciju iespēju Zoom platformā. Tomēr Krievijas militārās agresijas un izraisītā kara Ukrainā dēļ klātienes dalību bija spiesti atcelt vairāki dalībnieki. Konferencē piedalījās 42 pētnieki no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, ASV, Bulgārijas, Norvēģijas, Francijas, Krievijas, Rumānijas u.c. valstīm. Klātienē konferencē piedalījās 17 pētnieki, savukārt tiešsaistes dalības iespēju izvēlējās 23 referenti, pavisam kopā prezentējot 40 zinātniskus priekšlasījumus. Referātu kopsavilkumi ir publicēti elektroniskā tēžu krājumā. Konferences norises laiks bija pieskaņots Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkotajam ikgadējam gadatirgum, iekļaujot tā apmeklējumu, tādējādi dažādu valstu pētniekus iepazīstinot ar latviešu tradicionālo kultūru un etnogrāfiju, sniedzot iespēju novērot komercializācijas klātbūtni tradicionālo amatniecības arodu saglabāšanā.

Konferences rīkotāju vēlme sekmēt Latvijas tradicionālās kultūras pētniecības iekļaušanos starptautiskā mērogā, stiprināt sadarbību ar citu valstu pētniekiem un pētnieciskajām institūcijām, veicināt latviešu kultūras un tās pētniecības atpazīstamību starptautiski tika veiksmīgi īstenota.

Konferences organizēšanu, tās norisi un tēžu krājuma izdošanu atbalstīja Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrība, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” un Valsts kultūrkapitāla fonds (projekts Nr. 2022-1-TRK025).

Pēdējo reizi labots: 04.07.2022 07:29:25