EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Annai Bērzkalnei veltīts pētījums

Anna Bērzkalne

Klajā nākusi Ritas Treijas zinātniskā monogrāfija "Anna Bērzkalne" (Rīga: Zinātne, 2018. 304 lpp., il.). Jaunais pētījums ir piektais izdevums Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves publicējumu sērijā "Folkloristikas bibliotēka".

Grāmata veltīta latviešu folkloristei Annai Bērzkalnei (1891–1956), kas ir nozīmīga 20. gadsimta Latvijas personība. Viņa bijusi tautasdziesmu pētniece, Latviešu folkloras krātuves izveidotāja un pirmā vadītāja (1924–1929), ilgus gadus arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 2. ģimnāzijā. Viņa aktīvi darbojusies Eiropas folkloristu starptautiskās saziņas lokos. Taču Annas Bērzkalnes vārds plašākai sabiedrībai ir līdz šim bijis maz zināms.

Pētījuma avotu bāzi veido daudzveidīgs nepublicēto materiālu klāsts: lietišķie un privātie dokumenti, Annas Bērzkalnes korespondence (galvenokārt sarakste ar ārzemju folkloristiem), pētījumu manuskripti, autobiogrāfiskas piezīmes u. c., kā arī Bērzkalnes zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas. Monogrāfijai ir piecas nodaļas, kurās iztirzāta folkloristikas vēsture kā izpētes lauks, Annas Bērzkalnes biogrāfijas aspekti, viņas darbība starptautiskajā folkloristikā, citzemju paraugi folkloras vākšanai un arhivēšanai Latvijā, kā "somu skola" latviešu folkloristikā. Grāmatai pievienots satura kopsavilkums angļu valodā.

Dr. phil. Mārtiņš Boiko, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors: "Grāmata sniedz svarīgas jaunas zināšanas par latviešu folkloristikas vēsturē ļoti nozīmīgu personību, tās veikumu un ieguldījumu, darbības apstākļiem, mantojumu. Pateicoties pētījumam, tagad zinām, pa kādiem ceļiem Anna Bērzkalne gāja pie "somu skolas", ko konkrēti no tās guva viņa un latviešu folkloristika kopumā. [..] Grāmata, kas pirmām kārtām adresēta akadēmiskam lasītāju lokam, būs vērtīga vairāku nozaru pārstāvjiem – protams, folkloristiem, bet arī kultūr- un zinātnes vēsturniekiem, literatūrzinātniekiem, tradicionālās kultūras entuziastiem un pētniekiem, tiklab mācībspēkiem, kā studentiem."

Grāmata sagatavota Latvijas Zinātnes padomes projektā Nr. 332/2012 "Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā” ar Haralda Biezā fonda (Upsalā, Zviedrijā) atbalstu, publicēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Anna Bērzkalne ap 1920. gadu. MNM 5890

Pēdējo reizi labots: 05.12.2018 10:40:39