EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

"Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Nr. 26

No 5. līdz 6. martam Liepājas Universitātē jau 26. reizi notiks starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā". Tajā piedalīsies humanitāro, mākslas, sociālo un citu zinātņu jomu pētnieki ar referātiem par Baltijas jūras valstu literatūras un kultūras jautājumiem, tostarp dažādām folkloristikas aktualitātēm. Latviešu folkloras krātuvi pārstāvēs Ginta Pērle-Sīle "Jauna slota tīri slauka?: Muižkunga Bernarda Magnusa fon Vulfa tiesas prāva pret mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru", Ilze Ļaksa-Timinska "Oportūnists, ļefists, majakovskietis, šāds-tāds inteliģentiņš Linards Laicens PSRS: biogrāfiskais aspekts un "Limitrofija"", Una Smilgaine "Tautas medicīnas materiāli. Baltvāciešu devums", Ieva Garda-Rozenberga "Vieta(s) un dzīve(s) līdzās Rīgas brīvostai", Sandis Laime "Lidojošās raganas un raganu sabati Latvijā: folkloras un rakstīto avotu salīdzinājums", Ieva Tihovska "Mazākumtautību folkloras vākšana Latviešu folkloras krātuvē no 1926. līdz 1929. gadam: vākšanas norise, diskusija un sociālais konteksts", Arta Krūze "Lībiskā dialekta un vidus dialekta kursisko izlokšņu atspoguļojums akadēmiskajos izdevumos "Latviešu tautasdziesmas"", Justīne Jaudzema "Ģeotelpiskā izpēte autobiogrāfisko materiālu analizēšanai: Elizabetes Bušas atmiņu piemērs" un Elīna Gailīte "Tautas deju definēšanas problemātika mūsdienās Latvijā".

Konferences programma

Pēdējo reizi labots: 27.02.2020 10:57:57